เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศ

สินค้าส่งออก

สินค้า ส่งออก

มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งาน
ในภาคเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

 • แทรกเตอร์

  แทรกเตอร์

 • รถเกี่ยวนวดข้าว

  รถเกี่ยวนวดข้าว

 • รถดำนา

  รถดำนา

 • รถขุดขนาดเล็ก

  รถขุดขนาดเล็ก


B2140S-B

B2140S-B

คุ้มทั้งงานไร่ งานนา

รายละเอียด

แทรกเตอร์รุ่นบี ที่สุดสำหรับงานบำรุงรักษาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นงาน
กำจัดวัชพืช พ่นฮอร์โมน ไถพรวนดิน สับคลุกใบอ้อยหรือแม้แต่การปรับหน้าดิน

M6240SUH KIS

แรง คล่องตัว ลุยงานได้ไม่ยั้ง

M6240SUH KIS
M9808

อีกขั้นของขุมกำลังรุ่นใหญ่

M9808
DC-70G PRO

DC-70G PRO

ยกให้เรื่องความโปร

รถดำนานั่งขับ 8 แถว SPV8

รถดำนานั่งขับ 8 แถว SPV8

ทำงานไว ได้งานคุณภาพ เพื่องานปักดำอย่างมืออาชีพ

KX033 KIS (AC)

KX033 KIS (AC)

มืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง