เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รู้จักสยามคูโบต้า

รู้จักสยามคูโบต้า

มาตรฐานสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

สยามคูโบต้ามุ่งมั่นในการวิจัย และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกภาคการเกษตร ทั้งยังผ่านการทดสอบการใช้งานในพื้นที่จริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร

การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

สยามคูโบต้าได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้ตราสินค้า "คูโบต้า" และ "ตราช้าง" ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุดเครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม อุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ อุปกรณ์บำรุงรักษา

กระบวนการผลิต
การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

เพื่อความมั่นใจในสินค้าและบริการสยามคูโบต้า จึงรับ
ประกันคุณภาพสินค้า โดยให้บริการตรวจเช็กและซ่อมบำรุง
สินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันโดยไม่คิดมูลค่านอกจากนี้ยังให้
บริการซ่อมสินค้าที่พ้นระยะรับประกันในราคายุติธรรม
ที่สำคัญสินค้า ทุกชิ้นจากสยามคูโบต้าเป็นสินค้าคุณภาพ
ที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด ด้วยมาตรฐานที่ได้รับ
การรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับสากล

การประกันคุณภาพ