เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

  1. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการออกแบบหรือปรับปรุงภายในศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกิจ
  2. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำมาตรฐานการผลิตกล้าแผ่นในทุกขั้นตอน
  3. เพิ่มมาตรฐานในการบริการของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
  4. หลักสูตรเพิ่มเติมระหว่างดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  5. สยามคูโบต้าจะมอบป้าย “ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า” และมอบอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
  6. ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมติดตั้ง รวมถึงเครื่องแบบพนักงานของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  7. สยามคูโบต้าจะมีแผนการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อสนับสนุน
    ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าอย่างสม่ำเสมอ

สื่อตกแต่งประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มอบให้ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

สำหรับกลางแจ้ง

ป้ายศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าขนาด 1*4 เมตร พร้อมขาตั้ง

ธงญี่ปุ่นศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า พร้อมขาตั้ง

สำหรับในที่ร่ม

ป้ายตั้งพื้น (Standee) “5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น”

เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า (เสื้อยืดแขนยาว หมวก และผ้ากันเปื้อน)