เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

พบตำแหน่งงานที่เปิดรับ 36 ตำแหน่งงาน

[NEW] MARKETING EXECUTIVE (OVERSEAS)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Research and analyze market trends, competitor offerings, customer behavior, and other information that affects service strategies in Cambodia, Laos, Myanmar
 • Launch all service program to engage customer in Cambodia, Laos, Myanmar.
 • Analyze the impact of service program and prepare measurement reports.
 • Identifies areas for improvement in service program, service strategy, and promotional activities
 • Create communication channel to promote Service Value in Cambodia , Laos , Myanmar
 • Monitors weekly progress of service program
 • Operate the other job as assigned by the supervisor.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Energetic, good communication skill, Structured problem solver ability with excellent analytical
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] TECHNICAL TRAINER / พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิค

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • จัดอบรมให้กับพนักงานสยามคูโบต้า / พนักงานร้านผู้แทนจำหน่าย / ผู้ใช้งานรวมทั้งผู้ที่สนใจเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ให้ความรู้การใช้งาน การบำรุงรักษา รวมทั้งการจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์คูโบต้าแก่ผู้ใช้งานและเกษตรกร
 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม / เนื้อหาของการฝึกอบรม / สื่อการฝึกอบรม / ชุดฝึกอบรม / เครื่องมือพิเศษและการประเมินผลการฝึกอบรม
 • ติดตามและเข้าร่วมการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ วิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ในตลาดและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหลักสูตรฝึกอบรม
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

																																										

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นในการให้บริการ
 • มีความสามารถในการใช้งานเครื่องจักรกล / ทักษะการใช้ MS-office และทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้

[NEW] BUSINESS ANALYST (ACCOUNTING)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Coordinate with a project team to well-understand its proposed investment project and techniques, and fulfill all requirements for the Company and shareholders’ project approval.
 • Explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial impact of action.
 • Analyze and evaluate investment project assumptions concerning the development of such project for effective and timely communication with a project team.
 • Provide professional advice related to accounting standard and tax compliance to the Company and subsidiaries.
 • Work with a project team on the analysis and design of workflows and business processes of new business activities and strategic entity by focusing on Accounting and Financial areas.
 • Prepare reliable information with in-depth analysis by focusing on the Company and subsidiaries’ situation and performance, and report to Management for proper business direction.
 • Prepare medium-term plan (MTP) of the Company.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] ACCOUNTANT (BUDGET MANAGEMENT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Provide the Company and subsidiaries’ business annual plan, and revised plan, included estimated operating performance.
 • Provide the Summary Business Plan report for Management’s decisions.
 • Provide consultation about expenses planning to all departments.
 • Provide the Summary Budget Control quarterly report to management team.
 • Provide Capital Expenditure expenses monthly report and monitor all operation of departments to control their budget.
 • Monitor and review the approved budgets and find necessary actions to control the Company and subsidiaries’ expense and capital expenditure.
 • Provide data and support information requests, as needed.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • 0-3 years of experiences in accounting or budgeting
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to use MS Office program, SAP system and Data Analytics program would be advantage.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] AGRI E-COMMERCE BUSINESS EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัทในเครือสยามคูโบต้าและเอสซีจี)

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Maximize and manage all KasetInno social media accounts to reach all key performance index.
 • Develop communications briefing, and lead the development of communications plan, marketing campaign – paid media, owned media, and earn media – to ensure all executions are in place, on time, and effective.
 • Work closely with cross-functional teams between Digital Marketing, Offline team, Designer, Marketing and Agency to generating creative content and that will be used on our that will be used on our website and social media.
 • Be a key major part of marketing activities and execution throughout the project.
 • Finding KOC & KOL are related with our business to keep relation, management and evaluate them to cooperate with our brand.
 • Take initiative in researching new trends and acquiring knowledge on content marketing topics.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing, Communication Arts, or any relevant fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 1-2 years of experiences in content creating & planning / social monitoring & social listening analysis, would be advantage and Strong understanding of social media marketing platforms, and passionate about Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LINE
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • A Big Thinker: As a digital native, you know what content people consume and how they consume it. You are strategic in your thinking and approach, whilst always on the lookout for ,realtime content, emerging content, social platforms, and tools.
 • A Content Creator: You’re the link between our Digital Marketing, Offline team, Designer, Marketing and Agency, generating creative content that will be used on our website and social media.
 • Social Monitoring & Social Litsening analysis and reports of prevent negative complain, voice of customers, online trend
 • A Social Media Addict: Finding KOC & KOL are related with our business to keep relation, management and evaluate them to cooperate with our brand.
 • Stay up-to-date with current technologies and trends in social media, design tools and applications

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing, Communication Arts, or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • 1-2 years of experiences in content creating & planning / social monitoring & social listening analysis, would be advantage
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop project Siam Kubota Community Enterprise in the designated area.
 • Management project of the agricultural promotion : research field/pilot field and machinery management in the area.
 • Develop the project to additional income from community product.
 • Development of the farmer potential: Organize training for leaders / member and connect to the network of community enterprise.
 • Manage activities with the government in the area.
 • Increase and linkage the partnership, government agencies, educational institutions, and private organizations to jointly develop the project.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Agricultural Extension / Business Administration Program in Cooperatives / Agricultural Industry or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 3 years of experiences would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] PROJECT EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Drive, facilitate, and manage scrum teams in specific businesses to achieve their objectives and key results
 • Discover and understand customers journey, customer jobs and pain points, to ideate assumed solutions
 • Collaborate with related functions in prototyping and testing new business idea and new business model
 • Collaborate with related functions to develop go-to market strategy in initial commercialization phase
 • Co-create innovative solutions and new business ventures with open-innovation networks
 • Prepare, monitor, and control project budgets and milestones
 • Prepare new business development proposals, presentation slides, or any reports as assigned

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing , Strategic management, Economics, IT, Engineering or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • At least 1-3 years of experiences in product/business development, marketing, or any business management fields.
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[URGENT] JAPANESE INTERPRETER (N1)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Interpret Japanese to Thai, and Thai to Japanese.
 • Translate Thai, Japanese, and English documents.
 • Attend internal meetings in factory and office, to support interpreting.
 • Visit customers, suppliers, academic institutions, and government organizations.
 • Adjust the meeting schedule, or arrange a business trip for Japanese coordinators.
 • Support communication between Japanese and Thai staff.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Arts, Humanities, or any relevant fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree, and 3.30 for Master’s Degree.
 • Achieve JLPT N1 level.
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550).
 • 10 years of experiences in the relevant fields.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] พนักงานบริการโรงงาน (ปวส.)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • บันทึกข้อมูลปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, กากอุตสาหกรรม ออกนอกบริเวณโรงงานรายวัน พร้อมจัดทำข้อมูลการขาย
 • ควบคุมและดูแลงานจัดหาอุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงาน
 • บันทึกรับค่าใช้จ่าย สินค้าและงานบริการต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณ พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
 • Update งานตามแผนงานประจำวัน และจัดทำรายงานประจำเดือนของหน่วยงาน (Monthly Report)
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนสวน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานรายวัน และสรุปผลการดำเนินการรายเดือน
 • ควบคุมและดูแลงานตรวจสอบ Asset และสรุปรายงานการตรวจสอบ
 • บันทึกข้อมูลหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001 / ISO 9001 / ISO 45001 หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ควบคุมรายการต่ออายุสัญญาสำหรับงาน MA / งานเช่า / งานซื้อขายเศษวัสดุฯ / งานบริการต่าง ๆ
 • ดำเนินการตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นในการให้บริการ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้

[NEW] พนักงานพัฒนาสื่อด้านบริการ (SERVICE PUBLICATION STAFF)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทำงานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประสานงานกับทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำเอกสารให้กับลูกค้า เช่น คู่มือการใช้งาน
 • ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิค
 • จัดทำเอกสารให้กับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย เช่น  Workshop manual, Service time rate
 • จัดทำเอกสารการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์,ยานยนต์
 • เพศชาย
 • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้ดี

[NORMAL] ENGINEER (WAREHOUSE)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

– Operate and contribute the works on the company’s environment & safety management policy
– Control and improve service parts warehouse’s inventory stocking process
– Control and improve inventory level to supply production process adequately
– Develop parts supplying process to support production line
– Control and improve parts logistics using Milk run system
– Elevate warehouse’s inventory stocking and parts supply efficiency
– Achieve KPI and reach goal targets
– Other assignments as assigned

คุณสมบัติ

– Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering  or related field
– GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
– Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
– Able to use MS Office, Google Tools (eg. Sheet, Form, Meet)
– Able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] SYSTEM ANALYST (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Managing operating System, both SAP S/4HANA or any platforms serving for dealer’s sales operations.
 • Enhancing additional CR (Change Request) of system & solution for system availability, cyber-security and work Anywhere policy.
 • Improving system & solution to support SKC business growth operated by dealers focused on increase of up-sell.
 • Facilitating project management, conducting discussion or workshop to deliver business requirement and specification.
 • Collaborating with customers, dealers, vendors and business users for conduct of implementation, test case, scenario and UAT.
 • Reviewing relevant manuals needed for training and knowledge transfer to users.
 • Adopting other assigned job from manager.
 • Studying & Adopting required technology and application trend of following SKC’s technology catalogue:-
 • Platform & Technology: SAP DBM (ProAxia-VSS) and SAP S/4S platform
 • Cloud service: Microsoft Azure Cloud Service
 • Mobile programming language: SAP Fiori
 • Web application programming language: SAP WebDynPro
 • API (web service) programming language: Microsoft .net
 • Relevant business requirement: WMS (Warehouse Management System), POS (Point-of-Sales), Automotive dealers business, consumer retail sales, business taxation & accounting (in Thailand, Cambodia and Laos)

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Information Technology, Management Information System or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] SECURITY ENGINEER (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Manage security systems and security controls implemented in systems, networks, and applications to ensure that they effectively defend against cyber threats.
 • Develop security configuration standards and enforce system hardening to IT infrastructure.
 • Monitor the publicly disclosed security vulnerabilities and cyber threats.
 • Assess security vulnerabilities in IT infrastructure.
 • Set action plans and cooperate with the related parties to ensure that the identified security flaws are properly remediated.
 • Collect and analyze security events to identify anomalies. Investigate and respond to security incidents.
 • Keep tracks of changes in IT security technology and practices.
 • Improve security operational processes and tools as needed.
 • Manage, maintain the ISO27001:2013 standard.
 • Other assignments.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Be able to use Basic Security firewalls, IDS/IPS, web app firewalls, endpoint security, SIEM

[NEW] NETWORK ENGINEER (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design, Implement and manage network operation service to support business requirement.
 • Network improvement to increase efficiency, reduce incidents and cost saving.
 • Develop plans and enhance implementation of solution to establish proper and efficient network.
 • Provide technical support and problem solving to related team
 • Maximizing network performance through ongoing monitoring and troubleshooting.
 • Investigate faults in the network.
 • Reporting network status to key stakeholders.
 • Other assignments

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Be able to use Basic Network, TCP/IP, VPN, SD-WAN, Firewall

[NEW] ERP DEVELOPER (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Manage ERP enhancement project based on business requirements
 • Cooperate with vendors for enhancement project and integration
 • Enhance ERP system (Odoo) to support business requirements

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Computer Engineering or related topics
 • Be able to provide IT related based on experience and portfolio
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] ENGINEER (ENGINEERING PLANNING)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Determine project schedule by studying project plan and specifications, calculating time requirements, and sequencing project elements
 • Maintain project schedule by monitoring project progress, coordinating activities, and resolving problems
 • Control project plan by reviewing design specifications, plan scheduling changes, and recommending actions
 • Maintain safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations
 • Understanding and action following ISO14001 / ISO45001 / ISO9001
 • Perform other duties as assigned from supervisor

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Mechatronic Engineering, or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] DATA ENGINEER (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Developing Constructing and maintaining Data Architectures further Data Modelling, Data Mining and Data production such as Data Lake.
 • Ensuring and supporting the data architectures utilized by Data Scientists (business user side) and Data Analysts (IT side).
 • Collaborating with data analyst, business user and local vendor for  interpretation in improving and implementing of business requirement into software & data requirements under SOX policy.
 • Study and understand SIAM KUBOTA business processes and be able to completely adapt or enhance the existing system or develop a new system to support the process.
 • Design and develop Salesforce systems, including integration to other back-end systems And advise and provide system solutions and train how to use the systems to users.
 • Work within a team supporting software and data system development, training and integration & test infrastructure.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science , Business Computer, Information  Technology, Account Information System, Management Information System or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] CLOUD & SECURITY ENGINEER (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Build, design, deploy, maintain and lead the implementation of Cloud solutions across multiple public cloud offerings (AWS, Private Cloud, MS Azure, etc)
 • Evaluation and reengineering process to support strategy-definition and continuous process improvement activities.
 • Identify attack surface reduction opportunities via vulnerability data analysis, trends, threat, and technology management
 • Lead the review of security vulnerabilities across a variety of technologies and environments to determine high risk ขulnerabilities to business assets. Management.
 • maintain data center environmental and monitoring systems and equipment.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s or Master’s degree in Information Technology, Computer Engineering, Computer Science, or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to provide IT related solutions
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] BUSINESS SYSTEM ANALYST (IT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Study and understand SIAM KUBOTA business processes and be able to completely adapt or enhance existing systems or implement new systems to support the process under SOX policy.
 • Create detailed business analysis, outline problems and recommend system solution to users.
 • Control and follow up the system enhancement to align with the plan.
 • Support and maintain existing systems after go-live to keep up with user needs.
 • Design algorithms and develop program based on specifications to support SKC’s operations.
 • Keep related system document including blueprint, functional specifications, user manual and configuration note up to date.
 • Do other assigned job.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Information Technology, Management Information System or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] ACCOUNTANT (BUDGET MANAGEMENT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Provide the Company and subsidiaries’ business annual plan, and revised plan, included estimated operating performance.
 • Provide the Summary Business Plan report for Management’s decisions.
 • Provide consultation about expenses planning to all departments.
 • Provide the Summary Budget Control quaterly report to management team.
 • Provide Capital Expenditure expenses monthly report and monitor all operation of departments to control their budget.
 • Monitor and review the approved budgets and find necessary actions to control the Company and subsidiaries’ expense and capital expenditure.
 • Provide data and support information requests, as needed.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting
 • 0-3 years of experiences in accounting or budgeting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to use MS Office program, SAP system and Data Analytics program would be advantage.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[URGENT] HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OFFICER (ฺBASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Operate and follow up with relevant persons/functions to ensure that payroll data are accurate and on time such as new hire, resignation, transfer, salary adjustment, budget etc.
 • Prepare monthly / annually payroll report within time frame
 • Handle HR reports and documents such as contract, Turn over rate report, Manpower report, employee’s information and other report
 • Maintain HR database to ensure correct recording of all staff and employment related information with restricted confidential environment including using database to analysis and management as required.
 • Manage performance management and other HR key initiatives.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or Higher in Management, Political Science, Liberal Art, Psychology or Related Fields.
 • Working Experiences 0 – 3 years (New Graduates are also welcome.
 • Age not over 26 years old.
 • GPA 2.70 up.
 • TOEIC Score 550 up.
 • Good Communication and Negotiation Skills.
 • Able to work permanently at Amata City, Chonburi.

[NEW] RISK MANAGEMENT OFFICER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Understand and analyze company activities and functions regarding risk
 • Manage to identify risk and generate mitigation plan
 • Continuously update and follow up new business activities and conduct risk management plan accordingly
 • Continue to review current activities and functions to ensure appropriate risk management
 • Coordinate with outsiders involved in risk management enquiry e.g. KBT to complete their request regarding risk assessment
 • Other potential assignment

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Business Administration or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] COMPLIANCE OFFICER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Support new and current businesses initiatives and new activities including compliance issues
 • Facilitate KIN businesses, operations and other compliance
 • Ensure compliance by implementing Compliance plan project and follow MTP to analyze potential concern and provide appropriate option
 • Complete related action plan in related scope such as FBL, BOI
 • Other potential assignment

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NORMAL] LEAVE RESUME HERE! (FOR THE APPLICANT WHO DON'T HAVE POSITION THAT SUITS YOU)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center

[NORMAL] LOGISTICS ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Be responsible for logistic activities to secure the on time delivery following with shipping plan committed to dealers
 • Update the shipment tracking and share to relative all departments
 • Coordinate with logistic provider to ensure daily operation
 • Study new business and new project with support parts sales in the future
 • Control and follow up project management

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering, Supply Chain Engineering, Logistics Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province.

[NORMAL] BUSINESS SYSTEM ANALYST

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • To study and understand SIAM KUBOTA business processes and be able to completely adapt or enhance the existing system or develop a new system to support the process.
 • To advise and provide system solutions to users.
 • To coordinate with other departments, Kubota Corporation, and local vender in improving and implementing the system under SOX policy.
 • To keep related system documents including blueprint, functional specification, user manual, and configuration note up to date.
 • To train users to use the systems

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Business Computer, Information Technology, Account Information System, Management Information System or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] INTERNAL AUDIT OFFICER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Audit the operations in compliance with the company’s policies, rules and regulations.
 • Investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.
 • Evaluate the operating system as well as risk assessment.
 • Examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.
 • Audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.
 • Advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.
 • Examine the company’s assets that have been completely recorded and being kept under good control.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Auditing
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • 0-3 years of experiences in accounting or auditing
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] SOLUTIONS PROMOTION EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Conduct fields survey with farmers to identify problem
 • Analyze and identify alternative solutions for promote to customer
 • Prepare solution proposal with business return for approval
 • Control project timeline, KPI and prepare progress report
 • Promote solutions business to target customers in term of sales
 • Collaborate project with dealer , partner and government to implement the project

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Agricultural Business or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 0-5 year(s) relevant experience in agriculture business.
 • Having experience in organizing activities, presentation skill would be an advantage.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Be able to travel upcountry

[NEW] ENGINEER (QA)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Issue Quick report of quality problems (Market claim) in English and distribute to concerning dept.
 • Analyze claim information (Claim tendency, Failure distribution, Failure lot, Failure hours and etc.)
 • Investigate the cause of problem at site both domestic & overseas (Field / Factory / Supplier)
 • Check the failure parts (Fracture analysis / Material / Dimension / Hardness etc.)
 • Do the test (Field test, Recurrence test) to confirm the problem
 • Solve the problem (Find the root cause & countermeasure in production, stock and market)
 • Make the summary report and hold a meeting with concerning department to share the information
 • Warranty management (Policy / Judgment)

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to drive with a driving license
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] BUSINESS ANALYST

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Coordinate with a project team to well-understand investment project and techniques, and explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial impact of action.
 • Provide professional advice related to accounting standard and tax compliance to the company and subsidiaries.
 • Work with a project team on the analysis and design of workflows and business processes of new business activities and strategic entity by focusing on Accounting and Financial areas.
 • Prepare reliable information with in-depth analysis by focusing on the Company and subsidiaries’ situation and performance, and report to Management for proper business direction.
 • Study new technology support growth in the Company and subsidiaries’ activities.
 • Perform special projects and other job-related duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] PRODUCTION ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products.
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities.
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.
 • Other assignments by supervisor.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province.

[NEW] PROJECT ENGINEER (AMATA CITY INDUSTRIAL ESTATE, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and improve the manufacturing process by automation.
 • Apply automation or any relevant technologies to increase productivity.
 • Support and facilitate other function to using automation system in the manufacturing process.
 • Engineering planning for PM & MTN of utility system.
 • Analyze for utility machine breakdown and prevention.
 • Support construction project.
 • Support energy management project.
 • Support new model & Capacity up project such as re-layout machine and structure for production line.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

[NEW] PURCHASING ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Reduce cost of current part and achieve target cost of new model.
 • Select potential supplier for production and service part and develop them to achieve QCD target of SKC.
 • Ensure the progress of new project preparation and ECN confirmation are conformed to SKC requriments.
 • Improve Purchasing system and conduct purchasing activity (Negotiate /Sourcing /Pricing)

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

[NEW] INSPECTION ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Plan, set, and summarize inspection and test method to ensure product quality, including design and performance for new products
 • Monitor, solve and improve product quality with other sections, including field test monitoring with customers or related sections
 • Evaluate and improve supplier’s quality for new parts and products
 • Act as a consultant to provide advice, training and knowledge for their team
 • Work with quality, safety, and environmental policy

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Machatronics, Mechanical, or Electrical Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] ENVIRONMENTAL ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Responsible for environment work (Energy, Water & wastewater, Air pollution, Industrial waste, Laws and regulations)
 • Analyze and control environmental data (CO2 emission, water, waste, VOCs)
 • Coordinate with others department to improve environmental awareness and environment project.
 • Support and lead continuous improvement, problem solving, process improvement activities and sustainability standard.
 • Planning and control project.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Environmental or related fields) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province