เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

พบตำแหน่งงานที่เปิดรับ 29 ตำแหน่งงาน

[NEW] ENGINEER (PARTS SUPPLY PLANNING & MANAGEMENT)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Manage and control the appropriate level of spare parts ordering and stock to support customers demand.
 • Monitor and control delivery plan with suppliers to serve daily customers demand.
 • Prepare and control the availability of spare parts to support new product launching on time.
 • Improve the operation process and system continuously.
 • Support operation to achieve the goals according to the department’s strategy and direction.
 • Comply with the quality environmental and others management standard that the company does.
 • Perform tasks as assigned by supervisors.

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree or higher in Engineering or related fields.
 • Hands on computer knowledge of MS Office with excellent skills in Excel.
 • Analytical and conceptual thinking skills.
 • Passion for data-driven to continuous process improvement (e.g., Python, SQL, PowerBI, or similar).
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)

[NEW] ENGINEER (DEALER SERVICE DEVELOPMENT EXECUTIVE)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Set up, monitoring and implement Kubota Excellence Service system for Authorized Dealer in Overseas.
 • Development, create new project, Initiate project to improve Kubota Excellence Service system for Authorized Dealer in Overseas.
 • Create new project to enhance customer satisfaction interim of service activities between Authorized Dealer, mechanics, and customer.
 • Support dealers promotes service standard activity and participate dealers in activities following company policy.
 • Control and plan to touch the company’s other projects to achieve the target.
 • Summarize and report the results of operations to the supervisor.
 • Operate the other job as assigned by the supervisor.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial, Mechanical Engineering or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Good Human Relations, Psychological services, Coaching, Counselling, and Mentoring skills.

[NEW] ERP DEVELOPER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Manage ERP enhancement project based on business requirements.
 • Cooperate with vendors for enhancement project and integration.
 • Enhance ERP system (Odoo) to support business requirements.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science , Business Computer, Information  Technology, Account Information System, Management Information System or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Create activities that are suitable for each target group of customers to maintain a good relationship, to satisfy, to create more Brand Loyalty, and become our customers forever.
 • Analyze customer data to select the best target customers to participate in CRM activities.
 • Co-ordinate with related departments and external organizations to prepare and manage activity to meet campaign objectives.
 • Prepare and control the planned activities to achieve the set objectives.
 • Follow and arrange the data report of the target customers and potential customers to generate sales in the future, and to become our customers firmly and unchanged.
 • Develop KUBOTA boutique shop.
 • Organize work assignments.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Economic, Agricultural Science or Related Field or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)

[NEW] BUSINESS PLANNING EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Coordinate with a project team to well-understand its proposed investment project, feasibility study and techniques, and fulfill all requirements for the Company and shareholders’ project approval.
 • Explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial impact of action.
 • Study New business and business model to create investment options , analysis and propose investment plan such as co-operate partner for due diligence, evaluation valuation of partners.
 • Monitoring external and internal factors related to agricultural machinery market and business focus with
 • Consolidate and coordinate corporate strategic formulation of Medium term and Annual plan with related functions.
 • Controlling the implementation in corporate’s medium term plan and annual plan by period with related functions.
 • Prepare top management report and proposal, presentation slides, or any reports as assigned.

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree or higher in Finance, Business Management, Strategic management, Economics or related fields.
 • 0-3 years relevant experience in business development.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)

[NEW] SENIOR SALES EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัทในเครือสยามคูโบต้าและเอสซีจี)

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop new customers for the company to expand the market and increase sales according to the plan
  and seek opportunities to develop new products to meet customer needs.
 • Conduct sales plan according to company’s target and customer’s demand for production planning
  including supply chain and logistics management.
 • Monitor market conditions and compile sales reports, analyzing customer and competitor trends.
 • Collaborate with various departments both within and outside the organization to meet customer requirements.
 • Provide accurate market information report to sales manager and required function.
 • Maintain and develop good relationships with customers.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing, Communication Arts, or any relevant fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 3-5 years of experiences in sales, product management, marketing. or business development, would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] SECRETARY TO PRESIDENT & INTERPRETER JLPT (N1)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Interpretation and document translation from Thai to Japanese and Japanese to Thai.
 • Interpretation with English speaking outside customers or guests.
 • Coordinating arrangements, meetings, and/or conferences as assigned.
 • Support on general administration task such as hotel/flight reservation.
 • Other tasks as assigned by superior.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Arts, Humanities, or any relevent fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Fluently speaking and writing in Japanese. JLPT (N1)
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 700)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] PURCHASING ENGINEER(ADMIN)(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Business Analyst (Purchasing Systems & Process Improvement)
 • CMP Buyer (Raw material and supply chain strategic planning)
 • Analyze the needs of customers/users of the system and use them to design and improve the system or process to meet those demands.
 • Analysis of feedstock supply chain planning.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

[NEW] ENGINEER (HEAT TREATMENT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and improve Heat Treatment processes for new products and existing products, to continue improvement of the products quality and efficiency, and ensure the Heat Treatment process to meet safety and environment protection policy.
 • Design, develop, and improve Heat Treatment process, to achieve the best performance of quality, productivity, and safety.
 • Advise and teach personnel in various heat-treating techniques, and direct repairing of malfunction equipment follow-through safety.
 • Develop and maintain heat treat recipes.
 • Plan and specifies tooling jigs and fixtures for production.
 • Work closely with members of Manufacturing and Quality team, to support company targets of cost, quality, and delivery.
 • Troubleshoot heat treat machine setup and other production issues on the shop floor.
 • Demonstrate a good analytical approach to solve the problems
 • Support daily production process including machining, heat treatment and assembling processes to ensure smooth operations and adherence to production schedules.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Engineering (Industrial/ Mechanical/ Metallurgical and Materials/ Electrical engineer) or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 2-3 years for working experiences – Previous experience in a manufacturing or production is preferred – Experience in Heat treatment field is a plus
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] SERVICE ENGINEER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Organize service system of company product, before and after sale follow company conditions.
 • Track to test and develop company product and give the technical information and services.
 • Analyze and report technique problems with Kubota Japan and coordinate with concerned department.
 • Develop and improve before and after sale service of company – Authorize Dealer and Networks.
 • Provide countermeasure of product problem from Kubota Japan to the market.
 • Summarize and report result to supervisor.
 • Handle customer complaint for special case.
 • Handle product utilization in company activities.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to communication & negotiation skills
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry.

[NEW] DIGITAL ACCOUNTING SPECIALIST

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Understand business processes and business flow in order to provide digital tool that works the way working team intend.
 • Deliver end-user training and ensure usability of such digital tool.
 • Work closely with working team and turn needs and demands into a logical and technical business model that can be achieved and translated through a software technology.
 • Create a visualization of screens within a prototype framework and identify design problems and devise solutions.
 • Coordinate with technical counterparts (such as Technical Consultants, Software Engineers, etc.) and ensure that the final product meets projected expectations.
 • Work closely with working team to ensure seamless process and web/software design.
 • Seek interactive programs that enhance user’s experience and facilitate an enjoyable experience using various forms of digital.
 • Work closely with working team to be successful implementation of UI/UX best practices.
 • Investigate root cause, debug and rerun program in case RPA/Automated program is error.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economic, or Business Administration or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 Years of experience in the relevant fields.
 • Knowledge in VBA, Python, SQL, Apps Script, UI-Path would be advantage.

[NEW] SALE EXECUTIVE / SALES ENGINEER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Pushing sale through distributor / authorized dealer.
 • Develop dealer with product knowledge and selling.
 • Coordinate dealer to create sale & marketing activity.
 • Coordinate with distributor to close monthly sales plan and solve the problem.
 • Find new customer in construction field.
 • Analyze market situation & competitor movement.
 • Other job as assigned.

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree or higher in Engineering , Business Administration, Marketing or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive a car with license.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.
 • Be able to working on upcountry.

[NEW] GOVERNMENT & LEGAL AFFAIRS OFFICER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Drafting and reviewing contracts or agreements in English and Thai
 • Provide advice on corporate legal issues and business matters
 • Provide commercial legal support to all department projects and job functions
 • Investigating, collecting, and arranging evidence for legal proceedings

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experienced in the relevant fields would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] UTILITY ENGINEER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Determines project schedule by studying project plan and specifications, calculating time requirements and sequencing project elements.
 • Maintains project schedule by monitoring project progress, coordinating activities, and resolving problems.
 • Controls project plan by reviewing design, specifications, plan scheduling changes, and recommending actions.
 • Set up line to support new production line / Construction project / Energy saving project.
 • Feasibility study for new project investment.
 • Maintains safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations follow as ISO, Kubota Standard.
 • Performs other duties as it assigned from supervisor.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical, Electrical Engineering or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to use Project Planning, Process Design, Problem Solving Skill, Solidworks, AutoCAD
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS 2)(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Control and monitor inventory movement, master data, account balance and slow moving inventory.
 • Reduce and monitor obsolete inventory of SKCA Manufacturing products.
 • Control data of inventory that report to KBT, Custom dept. Auditor and others.
 • Calculate actual product Costs for TA / FPEC meeting and pricing.
 • Analyze raw material cost variance to monitor price and BOM change from standard cost.
 • Prepare manufacturing report and FOH variance analysis report.
 • Analyze BOM and control COGI balance
 • Analyze and control type of stock.
 • Support data for internal & external auditor.
 • Work improvement by finding new solutions, program for increasing the efficiency.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)\
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS 1) (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Profitability and break even point rations analysis
 • Closing month end (FC Adjustment/Cost Variance Calculation)
 • Calculate actual product Costs for TA/FPEC meeting and pricing.
 • Analyze raw material cost variance to monitor price and BOM change from standard cost.
 • Verify and monitor to ensure local content is not lower than 40% to apply imported duty exemption.
 • Perform stock count twice a year.
 • Analyze BOM and control COGI balance.
 • Support data for internal & external auditor.
 • Work improvement by finding new solutions, programs for increasing the efficiency.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] PRODUCTION PLANNING ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Plan and control production Tractor with Implement, Trans planter, and Others product as been assigned.
 • Plan production and packing accessory to serve sales plan.
 • Control inventory accessory and finished goods in appropriate level.
 • Manage smooth production and packing plan to serve seasonality.
 • Coordinate with sales and production for planning efficiency.
 • Supports works of supervisors in order to achieve goals.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] ACCOUNTANT (COST)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Provide standard cost of manufactured products and In-house parts including analysis of actual cost against standard cost.
 • Provide manufacturing cost statement and analysis of cost against budget and last year.
 • Provide cost structure report and analysis to other departments and outsider.
 • Run the month end process for cost & assets and make sure all deadlines are met.
 • Prepare inventory report and aging report including coordination with warehouse to clear non-move stock.
 • Perform the annual physical inventory and fixed asset checking including summarize the results to propose the management.
 • Control inventory and fixed asset disposal to operate write off process align with laws, taxes and regulations.
 • Prepare data and support information requests, as needed, for internal and external.
 • Performs other duties as assigned or required.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in MS Office and/or SAP system is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง (วุฒิ ปวส.)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัทในเครือสยามคูโบต้าและเอสซีจี)

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่และนำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบเพื่อการเกษตร
 • การวาดภาพร่างเบื้องต้นและการวาดภาพเบื้องต้นด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์
 • จัดทำ Design Drawing ตามใบสั่งงาน.
 • จัดทำ Bill of Material (BOM)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เเละสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเขียนแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบได้ เช่น AutoCAD, Sketchup, Photoshop, Lumion, ArcGIS Pro รวมทั้ง MS Office
 • สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีได้

[NEW] FINANCIAL ANALYST

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Monitor and analyze financial situation and provide financial tools for hedging interest rate risk.
 • Prepare and gather the company’s financial information for shareholders and financial-related organizations.
 • Prepare and analyze the company’s daily, monthly, yearly, medium term cash flow statements.
 • Negotiate appropriate intertest rates and manage the loans and deposits of the company and subsidiary.
 • Prepare and negotiate appropriate terms & conditions for relevant financial agreements such as loan and banking service agreements and documents.
 • Prepare the foreign exchange outlook report.
 • Prepare the company’s monthly and yearly derivative transaction report.
 • Work on special projects.
 • Study and apply new financial tools and banking services to heighten the company’s financial system efficiency.
 • Perform other assignments directed by the assistant department manager.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Economics or Accounting (Finance) or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in Python, VBA, UiPath, Tableau is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[URGENT] INSPECTION ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Plan, set, and summarize inspection and test method to ensure. product quality, including design and performance for new products.
 • Monitor, solve and improve product quality with other sections, including field test monitoring with customers or related sections.
 • Evaluate and improve supplier’s quality for new parts and products.
 • Act as a consultant to provide advice, training and knowledge for their team.
 • Work with quality, safety, and environmental policy.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Mechanical, Mechatronic or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PURCHASING ENGINEER (INDIRECT) (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Analyze the purchase requirement to ensure appropriation of the company’s standard and requirements.
 • Manage the purchasing process, sourcing negotiating, and purchasing non-production materials and services, for a company. This can include items such as IT systems, Construction, Machine, Engineering product knowledge.
 • Improve sustainability of the purchasing process managing the supplier relationship and performance.
 • Manage buyer in the team to ensure the purchasing efficiently follow company standard.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Mechanical, Industrial or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PURCHASING ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Reduce cost of current part and achieve target cost of new model.
 • Select potential supplier for production and service part and develop them to achieve QCD target of SKC.
 • Ensure the progress of new project preparation and ECN. confirmation are conformed to SKC requirements.
 • Improve Purchasing system and conduct purchasing activity (Negotiate /Sourcing /Pricing).

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Mechanical, Industrial or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PROJECT ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and improve the manufacturing process by automation.
 • Apply automation or any relevant technologies to increase productivity.
 • Support and facilitate other function to using automation system in the manufacturing process.
 • Support construction project.
 • Support new model & Capacity up project such as re-layout machine and structure for production line.

 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, IE or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PRODUCTION ENGINEER(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products.
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities.
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, IE or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] COMPLIANCE AUDIT OFFICER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Regularly assess the efficiency of control and recommend improvements together with identify weaknesses and noncompliance;
 • Conduct regular audits to identify potential weaknesses and noncompliance situations;
 • Analyze all audit results and implement all necessary actions to resolve all compliance issues and interpret all complex regulations to ensure adherence to same in organization;
 • Initiate opening and closing of various audit meetings and perform all audits according to compliance plan within required timeframe;
 • Other potential assignment.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting or Economics or other related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • At least 0-3 year-experience in compliance audit and laws.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] ENGINEER (CIVIL - IRRIGATION) - KASETINNO

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัทในเครือสยามคูโบต้าและเอสซีจี)

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Work as Construction Manager for construction projects (Control cost, quality and delivery)
 • Supervising the construction process to ensure that the project meets budget and schedule.
 • Sourcing partner and contractors for support project
 • Develop efficient and cost-effective irrigation designs that meet all requirements.
 • Prepare site plans, specifications, cost estimates and environmental impact assessment. Prepare and review work standards
 • Other duties as assigned

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Civil or Irrigation Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to use Auto-CAD/CAD 3D, would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate, and upcountry

[NORMAL] INTERNAL AUDIT OFFICER

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Audit the operations in compliance with the company’s policies, rules and regulations.
 • Investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.
 • Evaluate the operating system as well as risk assessment.
 • Examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.
 • Audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.
 • Advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.
 • Examine the company’s assets that have been completely recorded and being kept under good control.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Auditing
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • 0-3 years of experiences in accounting or auditing
 • Good in English communication (550 TOEIC Score is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NORMAL] LEAVE RESUME HERE! (FOR THE APPLICANT WHO DON'T HAVE POSITION THAT SUITS YOU)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center