เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สาระความรู้

การดำนา คืออะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง ทำไมจึงสำคัญ
กับชีวิตเกษตกรไทย

การดำนา นับว่าเป็น “วิถีเกษตร” ที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล เพราะการดำนาไม่เพียงแต่เป็นการปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูง แต่ยังนับว่าเป็นวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทยที่ยึดถือส่งต่อกันมาแทบทุกยุค บทความนี้ KUBOTA จะมาอธิบายถึงการดำนา จะมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง มาดูกันเลย

รายละเอียด