เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า

ติดต่อซื้อกล้าแผ่น

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ที่ ชื่อศูนย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อเจ้าของศูนย์ เบอร์
  ภาคเหนือ
1 ฟาร์ม ซี อี โอ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย คุณปรีชา ยศถา 086-420-6271
2 เกษมรถดำนา เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย คุณเกษม อุดต๊ะมา 084-046-0979
084-169-2785
3 กล้ารวย เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย คุณพัทธ์ธีรา แก้วสม 091-853-4037
4 อารียาการเกษตร (เฮียตี๋) รอบเวียง เมือง เชียงราย คุณตี๋ แบนอาภัย 089-999-7933
5 ไร่จัสมิน บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ คุณกิตติพงศ์ โกษฐ์เพชร 080-969-4073
6 นพกิจกล้าเจริญ บ่อแห้ว ลำปาง ลำปาง คุณมานพ วรศรี 084-609-9024
7 นายพันธ์ ห้วยหม้าย สอง แพร่ คุณประพันธ์ ผาแก้ว 097-313-4838
084-772-0609
8 ธีระศักดิ์ รถดำนา กล้าแผ่น เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย คุณธีระศักดิ์ ม่วงแย้ม 081-533-5922
9 ณรงค์การเกษตร หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คุณณรงค์ มะโหธร 085-730-5207
10 ป๋ายม รถดำนา บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย คุณพัชราภรณ์ อยู่เชื้อ 081-740-3194
087-196-4980
11 โกวิทย์&น้ำผึ้ง รถดำนาคูโบต้า ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย คุณโกวิทย์ นพวัฒน์
คุณน้ำผึ้ง นพวัฒน์
063-664-1464
085-258-3545
12 ยุพินเกษตรกิจ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ คุณยุพิน สังบัวชื่น 086-217-1200
091-887-2815
13 พรรัตนะ พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ คุณณัฐพร รัตนพิชัย 089-560-3009
14 คุณปรีชา นางแสน หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก คุณปรีชา นางแสน 084-669-8763
085-131-0871
15 ชัยรัตน์พันธุ์กล้า ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร คุณดารณี บัวทอง 087-845-8730
083-956-4859
16 สามพี่น้องรถดำนา รังนก สามง่าม พิจิตร คุณธวิช เพชรพงศ์ 086-589-7494
086-929-0068
17 กล้าเจริญ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร คุณสุเทพ อภัยภักดิ์ 083-297-7889
084-813-5554
18 สายชล น้ำอ้อย รับเพาะกล้า วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร คุณสายชล จีนพันธุ์ 086-938-7422
087-308-8635
19 ประทีป รถดำนา เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร คุณไพรัตน์ รอดเขียว 087-202-8690
20 ศูนย์เพาะกล้าคมกริช แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร คุณเบญจวรรณ พันธ์พิทักษ์ 063-994-5624
082-826-6959
21 พรณรงค์ รถดำนา แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร คุณพรณรงค์ พุทธรักษา 063-801-3250
22 ต่อเจริญกลการ เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ คุณเฉลี่ย สุดมี /
คุณสมปอง สุดมี
081-740-7988
085-727-9358
23 รถดำนา ชูเกียรติ์ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ คุณชูเกียรติ์ ทองเที่ยง 084-490-6469
24 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ คุณปัญญา ขวัญเอม 089-642-6558
25 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสุพล อรุณ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ คุณสุพล อรุณ 087-849-4335
26 หนองจิก เนินกร้าว โกรกพระ นครสวรรค์ คุณณรงค์ หัตถบูรณ์ 085-729-9207
27 ศูนย์เพาะกล้าพันธ์พืช ตากออก บ้านตาก ตาก คุณสมชาติ พันธ์พืช 081-726-9038
089-419-2307
  ภาคกลาง
28 ทองดำแปลงกล้า ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี คุณสงกรานต์ ขุนสิงโต 089-857-7453
29 ข้าวกล้องน้องต้นกล้า รถดำนาน้องอัลโต้ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท คุณสุภัทชา นาคบัว 090-953-5229
30 ศูนย์เพาะกล้า

และรถดำนาคุณอนันธ์ (ป๋อง)

เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท คุณอนันธ์ บุญเก๊ะ 087-931-7505

083-086-3074

31 มาลีพันธุ์ข้าว ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี คุณสุมาลี สอดสี 089-260-1550
081-018-7739
32 ส.บุญรวม มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี คุณธนวัฒน์ ถีระแก้ว 089-488-4158
33 ลุงเชื้อพันธุ์กล้า ดอนเจดีย์ ดอนเจดียย์ สุพรรณบุรี คุณเชื้อ อินทร์ตรา 084-318-2118
34 พืชภัณฑ์ดี หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี คุณภารดี เหลืองอ่อน 081-858-1803
089-919-7085
35 ไพรัตน์ รถดำนา หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณไพรัตน์ กลับฝั่ง 083-907-2855
087-122-9430
36 โชติรถดำนา คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณโชติ ม่วงขวัญ 088-460-8581
089-081-1151
37 สมถวิลแปลงกล้า ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง คุณสมถวิล ฉัตรทอง 085-328-3179
082-364-2935
38 เพียรเจริญ ขายกล้า บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี คุณดิษพล เพียรเจริญ 089-242-6809
39 วศิน บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา คุณสุวัชชัย มงคลธง 081-570-5641
087-406-0478
40 ศูนย์เพาะกล้าและจำหน่ายกล้าแผ่นสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา คุณสุวิช จำเนียรธรรม 098-882-1467
035-340792-3
41 โพธิ์รถดำนา ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี คุณโพธิ์ แก้วหนู 092-951-1015
062-416-2479
42 ศูนย์เพาะกล้าและรถดำนา ดำเนินงานโดยคุณชาตรี รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม คุณชาตรี รุผักชี 080-657-0790
083-889-3882
43 วรรณทนา สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม คุณวรรณทนา ทองหล่อ 081-572-2912
081-198-6612
44 ทองก้อน จึ๋งรถดำนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม คุณสมทรง มากระจันทร์ 085-296-0058
45 ศูนย์เพาะกล้าลุงบรรจบ ป้าถุง โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี คุณประทุม ใยบัว 091-267-8382
061-505-2872
46 คำ-วี พันธุ์ข้าว (การเกษตร) เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี คุณฆาแวน คำดี 081-495-9800
  ภาคอีสาน
47 ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นแม่สมบูรณ์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ คุณจิตติชัย สุวิชา 081-600-3665
084-962-2995
48 บ่าวต้อมพันธุ์กล้า ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ คุณสุกัน ศิลาสไล 082-100-6754
49 บ้านสวนฟาร์ม ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด คุณกังวาฬ สีสวา 091-828-9541
50 เดือนมาลีโคราช พะเนา เมือง นครราชสีมา คุณเดือน ปานโตนด 093-324-3093
089-281-6935