เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รู้จักสยามคูโบต้า

รู้จักสยามคูโบต้า

4 หัวใจหลักของธุรกิจ

01

สินค้า
สินค้า

สินค้า

มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ได้แก่ แทรกเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุดขนาดเล็ก รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ ภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า”
และ “ตราช้าง”

02

บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า

มุ่งพัฒนาทักษะช่างทุกระดับให้มีความรู้ความชำนาญ เพื่อพร้อมให้บริการ แก่ลูกค้าสยามคูโบต้า จึงจัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยหลักสูตรการสอนในระดับต้นถึงระดับสูงที่ได้มาตรฐานจากคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

ศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า

ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจสูงสุด ด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้าและศูนย์บริการของ
ผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 พร้อมให้บริการสายด่วนบริการ 1747 เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลสินค้ารับแจ้งงานบริการ และให้คำปรึกษาปัญหาในการใช้งานรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งออกให้บริการถึงสถานที่ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว

03

เครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่าย
เครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่าย

เครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่าย

ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ

เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ สยามคูโบต้าจึงมุ่งพัฒนาเครือข่าย การจำหน่ายสินค้าให้มี คุณภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และครอบคลุม โดยในปัจจุบันมีร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และสาขามากกว่า 400 แห่ง เพื่อให้งานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับทุกความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ

มุ่งขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า อินเดีย และเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัทและสำนักงานประจำประเทศเพื่อพัฒนาตลาด บริการหลังการขาย และสามารถดูแลลูกค้าได้อย่าง ใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้งส่งออกสินค้าจำหน่ายประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

04

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

รวมทั้ง อำนวยความสะดวกทางด้านการเงินให้เกษตรกร และเปิดโอกาส
ให้สามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
และมีทางเลือกในการผ่อนชำระ ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีสำนักงาน
สาขามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ