เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า

วัสดุอุปกรณ์

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

วัสดุอุปกรณ์

1. เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น พร้อมชุดรางล้อ

1.1 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

วัตถุประสงค์
ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ด้วยแรงงานคน

เหตุผลและความจำเป็น
การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกลงในถาดเพาะกล้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ปริมาณการโรยที่พอเหมาะกับอัตรา
การเจริญเติบโต และความสม่ำเสมอของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในถาดเพาะกล้าเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตและแข็งแรง
เท่าเทียมกันทุกต้น การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น จะทำให้เมล็ดข้าวกระจายตัวได้สม่ำเสมอมากกว่าการโรยโดยใช้แรงงานคน อีกทั้ง ยังสามารถที่จะบรรจุวัสดุเพาะที่แห้งมาโรยเป็นวัสดุปิดหน้าได้อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์

1.2 ชุดรางล้อ ชนิดยกสูงมีขาตั้ง

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นรางทางวิ่งบังคับของเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

เหตุผลและความจำเป็น
การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็นมีความจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับรางล้อ เพราะการเดินของเครื่องต้องเดินหน้า
และเป็นทางตรงเท่านั้น จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาดีและสม่ำเสมอในส่วนของการกระจายเมล็ด

วัสดุอุปกรณ์

หรือในกรณีที่ต้องการผลิตกล้าในปริมาณมาก ทางสยามคูโบต้าแนะนำให้เลือกใช้

เครื่องโรยกล้าแบบกึ่งอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
ใช้โรยวัสดุเพาะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ลงในถาดเพาะกล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ในการดำนาด้วยรถดำนานั้นต้องใช้แผ่นกล้าเป็นจำนวนมาก การเพาะกล้าโดยการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติมีระบบการทำงานด้วยไฟฟ้า ทั้งสามขั้นตอน
คือ การบรรจุวัสดุเพาะ การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การโรยวัสดุปิดหน้า
มีกำลังการผลิตที่ 800 ถาด ต่อชั่วโมง
จึงทำให้เพาะกล้าได้เสร็จอย่างรวดเร็ว

วัสดุอุปกรณ์

2. ถาดเพาะกล้า (ขนาดมาตรฐานถาดภายนอก (กว้างxยาว) 30x60 เซนติเมตร)

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นภาชนะในการเพาะกล้าให้ได้กล้าแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับรถดำนา

เหตุผลและความจำเป็น
นกระบวนการทำกล้าชนิดแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานที่ดีสำหรับรถดำนา คือ ขนาดแผ่นกล้า (กว้าง * ยาว * หนา)
28 * 58 * 2.5 – 3 เซนติเมตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาชนะในการเพาะกล้า

วัสดุอุปกรณ์

3. เครื่องร่อนวัสดุ

วัตถุประสงค์
ใช้แยกสิ่งปลอมปน ออกจากวัสดุเพาะ และช่วยทำให้วัสดุเพาะร่วนซุยไม่จับตัวเป็นก้อน

เหตุผลและความจำเป็น
วัสดุเพาะที่นำมาใช้งานนั้นอาจมีสิ่งปลอมปน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการทำให้วัสดุเพาะมีความบริสุทธิ์ ปราศจากเศษหิน เศษกิ่งไม้ ที่อาจจะเข้าไปอยู่ในแผ่นกล้าแล้วไปสร้างอันตรายต่อหัวส้อมปักดำของรถดำนา
ให้เกิดความเสียหาย

วัสดุอุปกรณ์

4. รถกระบะ

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนส่งแผ่นกล้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการมารับกล้าแผ่นที่ศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
การบริการขนส่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อกล้าแผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมารับกล้าแผ่นเองที่ศูนย์ ก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริการ

วัสดุอุปกรณ์

5. รถโฟล์คลิฟท์

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
รถโฟล์คลิฟท์จะช่วยให้การขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงานคน โดยปกติการขนย้ายจะใช้แรงงานคนซึ่งจะทำให้ต้องใช้จำนวนคนมาก และใช้เวลาในการขนย้ายนาน

วัสดุอุปกรณ์

6. รางลำเลียงถาดในแปลงเพาะกล้า

วัตถุประสงค์
ใช้ในการลำเลียงถาดเพาะกล้า เข้า-ออก จากแปลงแผ่กล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ระบบรางลำเลียงถาดเพาะกล้า จะช่วยในการลำเลียงถาดเพาะกล้าที่ผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วไปแผ่ในแปลงแผ่นกล้า
และลำเลียงกล้าแผ่นออกจากแปลงอนุบาลกล้าเพื่อนำไปปักดำ
โดยระบบรางจะช่วยในการลำเลียงตามระยะทาง

และขั้นตอนการวางถาดจะใช้แรงงานคน และนอกจากนั้นระบบรางลำเลียงจะช่วยในการลำเลียงกล้าแผ่นที่พร้อมขาย
ขึ้นมาจากแปลงเพื่อขนขึ้นรถขนส่ง