เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รู้จักสยามคูโบต้า

รู้จักสยามคูโบต้า

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

% รู้จักสยามคูโบต้า

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท
โดยการร่วมทุนระหว่างคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ SCG (เอสซีจี)

2521

ก่อตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด

28 กรกฎาคม 2521 ก่อตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง”
ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

2536

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

17 พฤศจิกายน 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

2550

ก่อตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด

21 กันยายน 2550 ก่อตั้ง “บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด”
ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

2553

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2 สิงหาคม 2553 ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด เป็น “บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด”