เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

โดรนการเกษตร

โดรนการเกษตร

โดรน

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
ราคา
439,000.00 บาท

รายละเอียด

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

ดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
ราคา
320,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
ราคา
204,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
ราคา
357,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
รายละเอียด