เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

โดรนการเกษตร

โดรนการเกษตร

โดรน

โดรนการเกษตร T50
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50
ราคา
315,000.00 บาท

รายละเอียด

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

ดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T25
ราคา
251,000.00 บาท
โดรนการเกษตร T25
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
ราคา
153,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
ราคา
236,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
ราคา
245,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
ราคา
295,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
รายละเอียด