เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศ

เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศ

เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศ

การทำเกษตรในสภาพอากาศที่ฝุ่นเยอะ ๆ เป็นสิ่งที่พี่ ๆ เกษตรกรทุกคนต้องพบเจอ ซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ ส่งผลอย่างมากกับเครื่องยนต์ เพราะชุดกรองอากาศของพี่ ๆ จะมีเศษฝุ่นพวกนี้เข้ามาอุดตันได้นะครับ ทำให้อากาศเดินทางไม่สะดวก ส่งผลต่อการติดของเครื่องยนต์ ถ้าพี่ ๆ เจอปัญหาเร่งเครื่องยนต์แล้ว ติด ๆ ดับ ๆ  ก็ถึงเวลาแล้วครับ ที่พี่ ๆ จะต้องถอดชุดกรองอากาศออกมาทำความสะอาด วันนี้น้องคูโบแมนเอาวิธีการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศมาฝาก จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ

 

ทำไมต้องทำความสะอาดชุดกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศเป็นด่านแรกที่ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก เครื่องยนต์จำเป็นต้องใช้อากาศที่สะอาดในการจุดระเบิด เพื่อให้เกิดพลังงานในการติดเครื่องยนต์ ถ้าไม่บำรุงรักษาชุดกรองอากาศให้ดี จะทำให้อากาศเข้าไปไม่สะดวก ทำให้อัตราเร่งไม่ตอบสนองต่อการทำงาน อาการที่เห็นได้ชัด คือ ตอนที่เร่งเครื่องยนต์ จะมีอาการโหลดของเครื่องยนต์ อาการคล้ายจะดับ เครื่องยนต์เร่งแบบติด ๆ ขัดๆ เป็นสัญญาณเตือนให้รีบทำความสะอาดชุดกรองอากาศครับ ส่วนมากอาการลักษณะนี้ จะเกิดในช่วงเดือนที่มีฝุ่นเยอะ หรือ ในการใช้งานเครื่องยนต์ที่เกิน 100  ชั่วโมงขึ้นไปครับ

 

การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศ

เทคนิคการดูแลรักษาชุดกรองอากาศ ควรทำความสะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งาน หรือทุก ๆ  100 ชั่วโมง จะทำให้อากาศที่ผ่านเข้าชุดกรองสะอาด และป้องกันชุดกำลังอัดสึกได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดกรองอากาศ

 

ขั้นตอนการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศ

  1. ถอดชุดฝาครอบกรองด้านบน โดยใช้มือหมุน เพื่อนำชุดไส้กรองอากาศออกมาทำความสะอาด
  2. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณด้านนอก และใช้น้ำมันโซล่าล้างที่บริเวณไส้กรองอากาศ พร้อมกับเคาะหรือปัดเศษผงออก (ควรถอด O-ring ออกทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากการทำความสะอาด)
  3. ล้างทำความสะอาดชุดหม้อกรองด้วยน้ำสะอาด พร้อมเช็ดให้แห้ง และประกอบกลับคืน
  4. ใส่น้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับขีดที่กำหนด
  5. ประกอบไส้กรองอากาศกลับคืน โดยระวังอย่าให้ O-ring ขาด หยอดน้ำมันเครื่องที่ไส้กรองเล็กน้อย เพื่อการดักฝุ่นได้ดีขึ้น และใส่ฝาครอบกรองอากาศยึดแน่นให้เรียบร้อย

 

นี่ก็เป็นวิธีในการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศของเครื่องยนต์คูโบต้าครับ พี่ ๆ เกษตรกรท่านไหนประสบกับปัญหานี้อยู่ คือ เร่งเครื่องยนต์ แล้วมีอาการติด ๆ ดับ ๆ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับ จะช่วยเพิ่มอัตราเร่ง และยืดอายุการใช้งานชุดกรองอากาศของเครื่องยนต์ พี่ ๆ ท่านไหนที่สนใจเทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์ สามารถติดตามได้ที่ KUBOTA smart App >> เลือก “เครื่องยนต์&รถไถ” พบกันได้ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน รอติดตามกันได้เลยครับ