เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566” เป็นเงินสนับสนุนพัฒนาชุมชนฯ รางวัลละ 30,000 บาท  ให้แก่ 8 ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ ใน 5 จังหวัดนำร่องเมืองต้นแบบปลอดการเผา จากการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการคูโบต้าเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn ได้แก่ ราชบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการประกวดที่เฟ้นหากลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแบบปลอดการเผาได้ตามเป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เมื่อวันที่ 6-15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีรายชื่อกลุ่มผู้ชนะเลิศ ดังนี้

  1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
  2.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลปากร่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  3. กลุ่มแปลงใหญ่บ้านบัวงามรุ่งเรือง หมู่ 3 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  4. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ศูนย์ข้าว หมู่ 4 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  5. บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8  ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  7. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหญ้ารังกา ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  8. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านโพนทัน ตําบลชุมช้าง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย