Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator
Back

News

Community and Social Development

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม”

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม”

คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งมอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเป็นจิตอาสานำแทรกเตอร์อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยใน 7 จังหวัดแรก ได้แก่

  • คูโบต้าเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 500 ชุด
  • วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก จำนวน 500 ชุด
  • คูโบต้าเจริญชัย จ.อุบลราชธานี จำนวน 300 ชุด
  • คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ จ.ศรีสะเกษ 200 ชุด
  • คูโบต้าชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 300 ชุด
  • คูโบต้ามหาสารคาม จ.มหาสารคาม 500 ชุด
  • คูโบต้านครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 500 =ชุด

และมุ่งหน้าดำเนินการทยอยลงพื้นที่ช่วยเหลือจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง