เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

ปลูกข้าวนาดำ ตอน ปฏิทินการปลูกข้าว

ปลูกข้าวนาดำ ตอน ปฏิทินการปลูกข้าว

ปลูกข้าวนาดำ ตอน ปฏิทินการปลูกข้าว

                 การเพาะกล้า เตรียมดิน และการปลูกข้าวว่าสำคัญแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่พี่เกษตรกรควรศึกษาก็คือระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว ว่าในแต่ละช่วงเวลาเราควรทำอะไรก่อน – หลัง หรือดูแลแปลงนาของเราอย่างไร ให้ต้นข้าวของเราเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 วันนี้น้องคูโบแมน เลยนำปฏิทินการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนา สำหรับพื้นที่ชลประทานมาฝากกันครับ พี่ๆสามารถดาวน์โหลดปฏิทินนี้ไปเก็บไว้กับตัวได้เลยที่ลิ้งค์นี้ >>http://bit.ly/2LIhgM5

 

สำหรับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้ว มาดูกันดีกว่า ว่าแต่ละจุดของปฏิทินหมายถึงอะไร

  1. ส่วนบนสุดของปฏิทิน จะบอกว่า ปฏิทินนี้คือปฏิทินการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนา สำหรับพื้นที่ชลประทาน โดยเราวิจัยขั้นตอนเหล่านี้ด้วยข้าวไม่ไวแสงอายุ120 วัน
  2. ช่องเดือน จะเป็นช่วงเวลาเพาะปลูกข้าว ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม โดยพี่ๆสามารถศึกษาขั้นต่างๆในแต่ละเดือนได้ในช่องถัดไปครับ
  3. ช่องอายุข้าว, ค่าความเขียวใบ , ความสูง (ซม.) และเป้าหมาย (จำนวนต้น/ตร.ม.) ตรงนี้จะเป็นค่ามาตรฐานการเจริญเติบโตในแต่ละระยะ พี่ๆสามารถดูตัวเลขตามค่าการเจริญเติบโตได้จากตารางเลยครับ
  4. ช่องระยะการเจริญเติบโต พี่สามารถศึกษาการเจริญเติบโตได้ในแต่ละช่วงเวลาเพาะปลูกได้จากช่องนี้ครับโดยกราฟจะแสดงการการเจริญเติบโตจากการแตกกอของข้าว เป็นจำนวนต้นกล้า/ตร.ม. ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้องและออกรวง และระยะสะสมน้ำหนักครับ
  5. ช่องการปฏิบัติภายในแปลงและจุดควบคุม จะเป็นข้อมูลสำหรับการดูแลรักษาในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ว่าเดือนไหนควรทำอะไร ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การดูแลแปลงนาของเราและการเก็บเกี่ยวครับ

                 พี่ๆเกษตรกรทุกท่านสามารถศึกษาวิธีการปลูกข้าวแบบนาดำได้ตามปฏิทินปลูกข้าวได้เลยนะครับ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม สามารถไปศึกษาต่อกันได้ที่ www.kubotasolutions.co.th

                 ในครั้งหน้าน้องคูโบแมนจะนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์และการประเมินการเจริญเติบโตของข้าวมาฝากกัน อย่าลืมติดตามนะครับ