เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ชุดอุปกรณ์เสริม

เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

แกลลอรี่เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

คุณสมบัติการใช้งาน เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  ได้กล้าที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ

  ออกแบบให้ทำงานได้ครบ 4 ขั้นตอน คือ บรรจุวัสดุเพาะลงในถาด รดน้ำ โรยข้าวพันธุ์ โรยวัสดุปิดหน้า ทำงานประณีตทุกขั้นตอน ประกอบกับถาดที่เติมวัสดุเพาะแล้วจะถูก ลำเลียงผ่านสถานีอื่นทันที ไม่เกิดปัญหาวัสดุเพาะย่นจากการยกวางหรือย้ายถาดลงไปใน
  รางหว่านแบบการใช้เครื่องเพาะรุ่นมือเข็น

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  เทคนิคการให้น้ำแบบ Multiline tube

  ท่อให้น้ำแบบพิเศษซึ่งมีการให้น้ำสามจังหวะต่อเนื่องกัน ทำให้ผิวหน้าของวัสดุเพาะหลังการให้น้ำมีความราบเรียบ เกิดฟองน้อย น้ำซึมซับได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การโรยเมล็ดข้าวพันธุ์สามารถทำได้ดี มีการกระจายของเมล็ดพันธุ์ที่สม่ำเสมอทั่วทั้งถาด

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน

  - บำรุงรักษาง่าย
  - ไม่มีเสียงดังรบกวนและไม่มีการสั่นสะเทือน
  - ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาน้ำมัน
  - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  ปรับความเร็วในการเพาะกล้าได้ 2 ระดับ (500 และ 800 ถาด/ชั่วโมง)

  ตัวเครื่องได้รับการติดตั้งด้วยชุดโซ่ ความเร็ว 800 ถาด/ชั่วโมง และแถมชุดโซ่สำหรับความเร็ว 500 ถาด/ชั่วโมง มาให้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่มีอยู่หรือกำลังการผลิตที่ต้องการ

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  ปรับความหนาของชั้นวัสดุเพาะได้ง่าย

  เพียงหมุนลูกบิดไปยังตำแหน่งความหนาที่ต้องการ
  ก็สามารถเปลี่ยนความหนาของวัสดุเพาะได้โดยง่ายสะดวกใน
  การปรับเปลี่ยนการเพาะกล้าตามความต้องการ

 • เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL

  ใช้งานได้กับวัสดุเพาะหลายชนิด ทั้งแกลบเผาชื้น
  แกลบเผาแห้ง และดิน

  ใช้ระบบสายพานลำเลียง ลำเลียงวัสดุ ทำให้ลำเลียงออกมาได้
  ต่อเนื่องสม่ำเสมอและเลือกใช้แปรงลูกกลิ้งใน การเกลี่ยวัสดุเพาะ
  ส่วนของวัสดุปิดหน้าใช้แปรงลูกกลิ้งทำหน้าที่ปัดวัสดุลงมาปิด
  หน้าถาดเพาะ อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอ