เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ชุดอุปกรณ์เสริม

เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

 • เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

ลูบดิน หยอดข้าว ชักร่อง พ่นยา ทำงานได้ 4 ขั้นตอนใน 1 เครื่อง

คุณสมบัติการใช้งาน เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

  ลูบดิน

  ก่อนหยอด ตัวเครื่องจะลูบให้สภาพพื้นดินมีความเรียบเนียน
  ทำให้ช่วยกำจัดวัชพืชได้ดียิ่งขึ้น

 • เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

  หยอด

  หยอดเมล็ดพันธุ์ได้อย่างแม่นยำเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน
  สามารถปรับจำนวนเมล็ดพันธุ์หยอดได้ 7-12 เมล็ด/จุด
  จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่หยอดปรับได้ 3 ระดับ
  ตั้งแต่ 7.4-18.6 กิโลกรัม/ไร่

 • เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

  ชักร่อง

  ตัวเครื่องมีแผ่นชักร่องน้ำ ช่วยให้สามารถจัดการระดับน้ำในแปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความสะดวกสบาย

 • เครื่องหยอดข้าว DS10 พร้อมชุดฉีดพ่นยา SPK

  พ่นยา

  ความจุถังพ่นยา 160 ลิตร ปรับแรงดันในการพ่นยาต่อไร่ได้ถึง
  60 - 80 ลิตร/ไร่ สามารถทำงานได้พร้อมกับเครื่องหยอดข้าว
  ในทุกขั้นตอน ผ้าใบคลุมป้องกันผู้ใช้งานจากละอองยาและสารเคมี