เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องหยอดเมล็ด

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

หยอดเมล็ดอย่างมีประสิทธิภาพ พืชเจริญเติบโตได้ดี

MS360-6 ราคา 52,000 บาท
MS360-8 ราคา 62,000 บาท

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า เครื่องหยอดเมล็ด รุ่น MS360-3

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า เครื่องหยอดเมล็ด รุ่น MS360-4

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า เครื่องหยอดเมล็ด รุ่น MS360-6

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า เครื่องหยอดเมล็ด รุ่น MS360-8

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องหยอดเมล็ด ตราช้าง MS360

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
L3218SP L3218SP รุ่นเเอลสเปเชียล 426,000 บาท ดูรายละเอียด
L5018SP L5018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 640,000 บาท ดูรายละเอียด
L4018SP L4018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 510,000 บาท ดูรายละเอียด