เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องพ่นอเนกประสงค์

 • เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BS350

เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BS350

ละอองละเอียด ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ พ่นอย่างต่อเนื่องด้วยหัวฉีดพ่นคุณภาพที่มีขนาดละอองและปริมาณการพ่นที่เหมาสม รวมถึงการออกแบบระยะและองศาการพ่นมีการซ้อนทับกัน ทำให้การพ่นสารเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วพื้นที่ ไม่สิ้นเปลืองสาร

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BS350

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BS350

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L3218, L4018

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BS350

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L5018

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
L3218SP L3218SP รุ่นเเอลสเปเชียล 426,000 บาท ดูรายละเอียด
L5018SP L5018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 640,000 บาท ดูรายละเอียด
L4018SP L4018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 510,000 บาท ดูรายละเอียด