เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

ทดแทนแรงงาน เต็มประสิทธิภาพการปลูก ลดระยะเวลาในการปลูก โดยการรวม 3 ขั้นตอนในการปลูก ได้แก่ ยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดท่อนพันธุ์ และปลูก ทำให้ได้งานมากขึ้น มีความแม่นยำในการปลูก ด้วยชุดตัดที่สามารถตัดท่อนมันได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ท่อนพันธุ์ตั้งตรง อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้

แกลลอรี่ เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L3218, L4018

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L5018

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
L3218SP L3218SP รุ่นเเอลสเปเชียล 426,000 บาท ดูรายละเอียด
L5018SP L5018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 640,000 บาท ดูรายละเอียด
L4018SP L4018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 510,000 บาท ดูรายละเอียด