เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

จอบหมุนดินแห้ง

 • จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180

ตีดินละเอียด ทุกงานดินแห้ง

ตีดินลึก ละเอียด ทุกงานดินแห้ง โดยชุดใบมีดถูกออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล เพื่อการเตรียมดินคุณภาพสำหรับงานไร่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด หรือไร่มันสำปะหลัง ทำให้สามารถตีดินได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดวัชพืชพร้อมคลุกเคล้ากับดิน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
L5018SP L5018SP รุ่นเเอลสเปเชียล 640,000 บาท ดูรายละเอียด