เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอะไรบ้าง? คู่มือธุรกิจ
คู่เกษตรกรไทย

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอะไรบ้าง? คู่มือธุรกิจ <BR> คู่เกษตรกรไทย

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอะไรบ้าง? คู่มือธุรกิจ
คู่เกษตรกรไทย

เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นเครื่องจักรที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมานาน มีข้อดีหลายประการที่ช่วยทุ่นแรง ช่วยให้การทำการเกษตรง่าย สะดวกขึ้น และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายลงได้หลายส่วน แต่เมื่อเกษตรกรเริ่มต้องคิดลงทุนกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาจต้องศึกษาให้รอบด้านก่อนลงทุนเพื่อให้ได้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรที่คุ้มค่าและใช้ทุ่นแรงได้ในระยะยาว บทความนี้ KUBOTA จะมาให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยทุกท่านลงทุนได้คุ้มค่ามากที่สุด

เครื่องจักรกลทางการเกษตร คืออะไร

เครื่องจักรกลทางการเกษตร คือ เครื่องทุ่นแรงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำเกษตร ลดการออกแรงของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสวน-ไร่มากขึ้น แถมยังประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตที่จะได้รับอีกด้วย

แต่ทั้งนี้ การลงทุนกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร “ไม่ใช่การลงทุนที่ถูก ๆ” เกษตรกรจึงจำเป็นต้องศึกษาก่อนเสมอ ว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้น
ใช้งานอย่างไร ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร มีชั่วโมงการใช้งานเท่าไหร่ เพื่อใช้สร้างผลกำไรให้การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่ามากที่สุด

เครื่องจักรกลทางการเกษตร จอบหมุน โรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล

ประโยชน์ของการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอะไรบ้าง

  1. ทุ่นแรงและประหยัดแรงงาน เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรไม่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก
    ในการทำงาน เช่น พรวนดิน กลบ ไถหน้าดิน กำจัดวัชพืช ฯลฯ
  2. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถทำงานได้แม่นยำและประณีตกว่าแรงงานคน ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและได้ปริมาณมากขึ้น
  3. ลดการสูญเสียผลผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา ทำให้ลดโอกาสในการสูญเสียผลผลิตจากการเน่าเสียหรือสูญหาย เพราะการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนจะเกิดการร่วงหล่นของเมล็ดพืชหรือการเหยียบย่ำผลผลิต
  4. ลดต้นทุนการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่าย
    ในการบำรุงรักษา
  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงานได้เร็วขึ้น เช่น นวดหรือกะเทาะผลผลิต
  6. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะทำงาน เพราะตัวเครื่องจักรจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ความปลอดภัยต่าง ๆ เอาไว้ภายในเครื่อง เช่น วัดความเอียง, การเร่ง, ทิศทาง หรืออุณหภูมิ เป็นต้น

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอะไรบ้าง ใช้ทำอะไร

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีอยู่ 5 ประเภทหลัก ๆ ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1.    เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้เตรียมดิน

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้เตรียมดิน คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเตรียมหน้าดิน ตากดิน หรือเพิ่มความลึกของหน้าดิน กำจัดวัชพืช เชื้อโรคหรือไข่ศัตรูพืช มีทั้ง รถแทรกเตอร์ (Tractor) รถไถเดินตาม NC Plus X (Power Tiller) ผานบุกเบิก DP184A (Disc Plow) ผานพรวน DH226E-Pro (Disc Harrow)
ใบมีดดันดิน FD186F (Front Dozer)
จอบหมุน RX165E (Rotary) ไถหัวหมู (Moldboard Plow) ควายเหล็ก (Iron Buffalo)

เครื่องจักรกลทางการเกษตร แทรกเตอร์

2.    เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ปลูกพืช

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ปลูกพืช คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการปลูกพืช เช่น การหว่านเมล็ด ปลูก มีทั้ง รถดำนา (Rice Transplanter)
เครื่องปลูก (Planter) เครื่องหว่าน (Seed Drill) เครื่องสูบน้ำ (Pump) เครื่องหยอดเมล็ด (Multi Seeder)

เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถดำนา

3.    เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ดูแลและบำรุงรักษาพืช

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ดูแลและบำรุงรักษาพืช คือเครื่องจักรที่ใช้หว่าน พ่นปุ๋ย, สารเคมีกำจัดวัชพืช มีทั้ง โดรนการเกษตร (Agricultural Drone)
เครื่องถางหญ้า (Rotavator) เครื่องพรวนดิน (Rotovator) เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide Sprayer) เครื่องหว่านปุ๋ย (Fertilizer Spreader)
เครื่องพ่นปุ๋ย (Fertilizer Sprayer)

เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร โดรนพ่นยา

4.    เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้เก็บเกี่ยวและนวดพืช

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้เก็บเกี่ยวและนวดพืช คือเครื่องจักรที่ใช้นวด เก็บเกี่ยว กระเทาะผลผลิต มีทั้ง รถเกี่ยวนวดข้าว (Combine harvester)
เครื่องเก็บเกี่ยว (Harvesting Machine)
เครื่องนวดข้าวแบบสายพาน (Thresher)

เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวข้าว

5.    เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ลดความชื้นเมล็ดพืช

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ลดความชื้นเมล็ดพืช คือเครื่องจักรที่ใช้ลดความชื้นเมล็ดพืช เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์
เช่น เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืช (Dehumidifier)

 

สรุปทั้งหมด เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร

เครื่องจักรกลทางการเกษตร นับว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงสำคัญของเกษตรกรชาวไทย ช่วยได้แทบทุกส่วนในการทำไร่-สวนเพื่อเพิ่มผลกำไร ลดความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเกษตรผ่านแรงงานคน ซึ่งการเลือกเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ‘นับว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่ง’

 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร คูโบต้า

 

หากคุณต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ไว้วางใจได้ KUBOTA คือตัวเลือกอันดับ 1 ที่คุณต้องนึกถึง เพราะที่ KUBOTA “เราต้องการสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น” ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่คุณสนใจเลยตอนนี้

 

แหล่งที่มา: eng.sut