เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

ทำความรู้จักกับ “โซ่ข้าง” คืออะไร และสำคัญอย่างไรกันนะ?

ทำความรู้จักกับ “โซ่ข้าง” คืออะไร และสำคัญอย่างไรกันนะ?

ทำความรู้จักกับ “โซ่ข้าง” คืออะไร และสำคัญอย่างไรกันนะ?

โซ่ข้าง หรือที่เรียกกันว่าโซ่แขนลาก

คือ โซ่ที่อยู่ด้านท้ายแทรกเตอร์ ยึดอยู่ระหว่างเพลาล้อหลัง และแขนลากทั้งสองซ้าย – ขวา

 

หน้าที่ของโซ่ข้าง :

ช่วยปรับตั้ง ควบคุมการกวักแกว่งของอุปกรณ์ต่อพ่วงในแนวนอนเพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงแกว่งไปกระแทกกับตัวรถ เช่น ล้อ เป็นต้น

 

ความสำคัญของโซ่ข้าง
  • หากไม่มีโซ่ข้าง อุปกรณ์ต่อพ่วงจะแกว่งไปมาไม่ได้
  • โซ่ข้างเสมือนอุปกรณ์เซฟตี้ ที่ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วง และแทรกเตอร์
 
Note

หากอุปกรณ์ต่อพ่วงเจอภาระ หรือถูกกระทำกะทันหัน โซ่ข้างจะขาดทันที เพื่อป้องกันชิ้นส่วนแทรกเตอร์ เช่น เพลาล้อหลังเสียหาย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ราคาสูง

 

ข้อแนะนำ

เพื่อป้องกันชิ้นส่วนเสียหาย ห้ามเชื่อมโซ่ข้าง หรือตายตัวเด็ดขาด ซึ่งจะต้องมีการปรับตั้งให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละรุ่นตามคู่มือการใช้งานของเพื่อน ๆ กันนะครับ