เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สาระความรู้

เทคนิคการปรับตั้งผานพรวน และผานบุกเบิกให้เหมาะกับสภาพดิน

พี่น้องเกษตรกรรู้หรือไม่? ไม่ว่าจะเจอดินแข็งหรือดินอ่อน หากปรับตั้งคัดท้ายผานพรวน และผานบุกเบิกได้อย่างถูกต้อง ก็ไถง่ายไถไวแบบมือโปร! 💪 วันนี้คูโบต้าขอแนะนำเทคนิคการปรับตั้งผานพรวน และผานบุกเบิกให้เหมาะกับสภาพดิน เพื่อบุกเบิกเส้นทางมือโปรให้พ่อแม่พี่น้อง มาดูวิธีกันเลย! 👀

รายละเอียด