เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องฝังปุ๋ย

 • เครื่องฝังปุ๋ย SF940 Pro

เครื่องฝังปุ๋ย SF940 Pro

ฝังปุ๋ยลึกสม่ำเสมอ ได้ผลผลิตเต็มที่ การทำงานของหัวเปิดร่องที่ถูกออกแบบมาให้ทำมุมที่เหมาะสม แหวกดินได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ย โดยการทำงานของระบบเกลียว ทำให้อัตราการฝังปุ๋ยสม่ำเสมอ ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องฝังปุ๋ย SF940 Pro

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องฝังปุ๋ย SF940 Pro

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
M7508 M7508 รุ่นเอ็ม 1,108,000 บาท ดูรายละเอียด
M8808 M8808 รุ่นเอ็ม 1,296,000 บาท ดูรายละเอียด
M9808 M9808 รุ่นเอ็ม 1,423,000 บาท ดูรายละเอียด
M108S-B 4WD M108S-B 4WD รุ่นเอ็ม 1,613,000 บาท ดูรายละเอียด
M108S-B 4WD KIS M108S-B 4WD KIS รุ่นเอ็ม 1,648,000 บาท ดูรายละเอียด
M6040SU-B M6040SU-B รุ่นเอ็ม 831,000 บาท ดูรายละเอียด
M6040SU KIS M6040SU KIS รุ่นเอ็ม 866,000 บาท ดูรายละเอียด
M6240SUH M6240SUH รุ่นเอ็ม 884,000 บาท ดูรายละเอียด
M6240SUH KIS M6240SUH KIS รุ่นเอ็ม 919,000 บาท ดูรายละเอียด
M7040-B M7040-B รุ่นเอ็ม 975,000 บาท ดูรายละเอียด
M7040-B KIS M7040-B KIS รุ่นเอ็ม 1,010,000 บาท ดูรายละเอียด
MU5702-B MU5702-B รุ่นเอ็มยู 887,000 บาท ดูรายละเอียด
MU5702-B KIS MU5702-B KIS รุ่นเอ็มยู 922,000 บาท ดูรายละเอียด