เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องปลูกอ้อย

 • เครื่องปลูกอ้อย SP920

เครื่องปลูกอ้อย SP920

ปลูกลึก วางพันธุ์อ้อยสม่ำเสมอ ได้ผลผลิตสูง

ที่สุดแห่งงานปลูกอ้อย ออกแบบวิจัย และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองการใช้งานในไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องปลูกอ้อย SP920

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เครื่องปลูกอ้อย SP920

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
M108S-B 4WD M108S-B 4WD รุ่นเอ็ม 1,613,000 บาท ดูรายละเอียด
M7508 M7508 รุ่นเอ็ม 1,111,000 บาท ดูรายละเอียด
M8808 M8808 รุ่นเอ็ม 1,299,000 บาท ดูรายละเอียด
M9808 M9808 รุ่นเอ็ม 1,426,000 บาท ดูรายละเอียด