เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

รายละเอียด

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  ได้งานไว ปลูกได้สองร่องในครั้งเดียว

  สามารถปลูกได้ 2 ร่องพร้อมกัน ในครั้งเดียว จึงช่วยลดเวลาในการทำงาน และสามารถปลูกมันสำปะหลังได้มากกว่า 20 ไร่/วัน*

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  บรรทุกท่อนพันธุ์สำหรับปลูก 1 ไร่*

  ถังบรรจุท่อนพันธุ์ขนาดใหญ่ ลดการเติมท่อนพันธุ์บ่อย โดยออกแบบให้บรรทุกท่อนพันธุ์ได้สูงสุด 270 กิโลกรัม

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  ร่องมันมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ

  ผานยกร่อง สามารถปั้นร่องดินได้กว้างสูงสุด 107 ซม. มาพร้อมกับ ชุดลูบดินที่ช่วยดันดินสะสมไว้ตรงกลาง ทำให้ได้ร่องที่มีความสูง > 30 ซม. และรูปทรงสม่ำเสมอ

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  ไม่ทำลายตาของท่อนมัน

  ชุดปลูกออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยใช้ชุดลูกยางหล่อเสริมผ้าใบ ทนทานและลดความเสียหายกับตาของท่อนมัน

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  มีความแม่นยำในการปลูก

  • ชุดตัด ตัดท่อนพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ระยะห่างการปลูกสม่ำเสมอ ความยาวท่อนพันธุ์เฉลี่ยที่ 25 ซม.
  • ท่อนพันธุ์ตั้งตรง ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะการทำงานที่เหมาะสม ทำให้ท่อนพันธุ์ที่ปลูกตั้งตรง เอียงเฉลี่ยไม่เกิน 15 องศา

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  เลือกระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้

  ชุดส่งกำลัง สามารถเปลี่ยนอัตราทดได้และปรับระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้หลายระยะ ตั้งแต่ 50-80 ซม.

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  ปุ๋ยลงสม่ำเสมอขณะปลูก

  ชุดใส่ปุ๋ย สามารถปล่อยปุ๋ยได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในปริมาณ 25 และ 50 กิโลกรัม/ไร่

ความทนทาน

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  ปลอดภัยในการทำงาน

  ด้วยน็อตเซฟตี้โบลต์แบบตึงขาดตรงขาผานยกร่องช่วยลดความเสียหายกับแทรกเตอร์ หรือ อุปกรณ์และออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย

ความสะดวกสบาย

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

  สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแทรกเตอร์

  สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแทรกเตอร์ ถูกออกแบบให้สมดุลและมีน้ำหนักเบา จึงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
M6240SUH M6240SUH รุ่นเอ็ม 884,000 บาท ดูรายละเอียด
M6040SU-B M6040SU-B รุ่นเอ็ม 831,000 บาท ดูรายละเอียด
MU5702-B MU5702-B รุ่นเอ็มยู 887,000 บาท ดูรายละเอียด