เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์

 • เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ MCR750+GRABBER(MCR750G)

เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ MCR750+GRABBER(MCR750G)

อเนกประสงค์ ตอบโจทย์งานขน

เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงาน ยกผลผลิตได้สูง 5.5 เมตร ใช้ขนย้ายผลผลิตได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองการใช้งานของเกษตรกรมืออาชีพ

แกลลอรี่ เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ MCR750+GRABBER(MCR750G)

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ MCR750+GRABBER(MCR750G)

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ยกได้สูง 5.5 เมตร

  ทำให้สามารถคีบอ้อยหรือตักผลผลิตใส่รถสิบล้อได้อย่างสะดวก โดยไม่ทำให้แทรกเตอร์เสียการทรงตัว

 • ยกได้ 500 กิโลกรัม

  สามารถยกหรือคีบผลผลิตได้กว่า 500 กิโลกรัม โดยไม่ทำให้ระบบไฮดรอลิคและโครงสร้างของแทรกเตอร์เสียหาย

 • สปริงซับแรงในกระบอกไฮดรอลิค

  ด้วยระบบ HGT (High Grabbing Technology) ทำหน้าที่ในการรับแรงกดจากปลายปากคีบ ทำงานควบคู่กับสกีปากคีบ ทำให้ผู้ใช้งานควบคุมปากคีบได้ง่าย ลดการทำลายตออ้อย

 • ถอดเปลี่ยนชุดหัวอุปกรณ์ได้ง่าย

  ด้วยระบบ OneTouch Attachment โดยการออกแบบให้ ชุดขาค้ำในบุ้งกี๋หรือสกีในปากคีบทำงานร่วมกับกลไกการถอดประกอบที่ออกแบบให้มีการเผื่อระยะที่เหมาะสมกับสลักรูปเหลี่ยมและข้อต่อสายไฮดรอลิคแบบหัวสวมเร็ว ทำให้สามารถถอดเปลี่ยนชุดหัวอุปกรณ์ได้ง่าย ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย

ความสะดวกสบาย

 • ขึ้นลงแทรกเตอร์สะดวก

  โครงสร้างของตัวอุปกรณ์มีความกว้างไม่เบียดบังในตำแหน่งการขึ้น-ลงแทรกเตอร์ของผู้ใช้งาน

 • ทัศนะวิสัยชัดเจน

  หลังคาแบบซันรูฟ ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นชุดปากคีบอ้อยหรือชุดบุ้งกี๋ในตำแหน่งยกสูงสุดโดยไม่ต้องถอดหลังคาแทรกเตอร์

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
M7040-B M7040-B รุ่นเอ็ม 975,000 บาท ดูรายละเอียด
M7040-B KIS M7040-B KIS รุ่นเอ็ม 1,010,000 บาท ดูรายละเอียด