เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์

จอบหมุน

 • จอบหมุน RX85B2 (ใหม่)

จอบหมุน RX85B2 (ใหม่)

ด้วยหน้ากว้างจอบหมุนเพียง 80 เซนติเมตร จึงสามารถทำงานในร่องอ้อยได้ดี ใบมีดทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทานไม่แตกหักง่าย​

คุณสมบัติการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

 • จอบหมุน RX85B2 (ใหม่)

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • จอบหมุน RX85B2 (ใหม่)

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น B2440S

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • จอบหมุน RX85B2 (ใหม่)

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น B2740S

  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แทรกเตอร์

แทรกเตอร์ รุ่น ราคา ดูรายละเอียด
B2140S-B B2140S-B รุ่นบี 243,000 บาท ดูรายละเอียด