เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า ร่วมกับ มทร. อีสาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์ฝึกอบรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สยามคูโบต้า ร่วมกับ มทร. อีสาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์ฝึกอบรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

   สยามคูโบต้า นำโดย คุณเฉลิมภัทร์ วุฒิวัฒน์ ผู้จัดการศูนย์อบรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรการเกษตร กับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการใช้งานเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลทางการเกษตร สำหรับเป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อม ให้เกษตรกรสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายในงานมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสยามคูโบต้า เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแคนา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา