เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

คูโบต้า คว้า 2 รางวัล

สยามคูโบต้า คว้า 2 รางวัล สุดยอดแคมเปญการตลาด ในงาน “Marketing Award of Thailand 2021”

สยามคูโบต้า โดย คุณสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด เข้าร่วมรับรางวัล ในงานประกวด “Marketing Award of Thailand 2021 : สุดยอดแคมเปญการตลาด” ใน 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ Gold Award ประเภท Brand Experience & Communication แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ และรางวัลสุดยอดแคมเปญแห่งปี ประเภท CMO’s Top Choice Award ที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ จากผลงาน “คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” เพื่อเปลี่ยนภาพจำการทำเกษตรแบบเดิม สู่ภาพลักษณ์การทำเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมมากขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนภาคเกษตรของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ