เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวและกิจกรรมที่แนะนำ

คูโบต้า เซอร์วิสเดย์ 2564

คูโบต้า เซอร์วิสเดย์ 2564

เงื่อนไข Service Day 2021

หมายเหตุ*สำหรับลูกค้าแทรกเตอร์ / รถเกี่ยวนวดข้าว / รถดำนา / รถขุดขนาดเล็ก / เครื่องยนต์ดีเซลและรถไถเดินตาม j เงื่อนไขฟรี ตรวจเช็กสภาพทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ – ฟรีค่าบริการตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรกลการเกษตรทุกยี่ห้อ สำหรับรายการตรวจเช็กทั่วไปเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขรถ k  ฟรีค่าแรงช่างบริการงานซ่อม มูลค่า 750 บาท จำนวน 1 รายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะการซ่อมรายการทั่วไปมากกว่า 100 รายการ (ยกเว้น รายการซ่อมหนัก / เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วง / เปลี่ยนอะไหล่ขนาดใหญ่ หรือรายการซ่อมที่ต้องนำเครื่องจักรฯ เข้าซ่อมศูนย์บริการลูกค้าสยามคูโบต้า) สำหรับแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดขนาดเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าคูโบต้าเท่านั้น และฟรีค่าแรงช่าง มูลค่า 500 บาท ไม่จำกัดรายการซ่อมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าและรถไถเดินตามตราช้างเท่านั้น (ยกเว้น รายการซ่อมหนัก / เปลี่ยนอะไหล่ขนาดใหญ่ หรือรายการซ่อมที่ต้องนำเครื่องจักรฯ เข้าซ่อมศูนย์บริการลูกค้าสยามคูโบต้า) / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ต่อการร่วมกิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิสเดย์ได้เพียง 1 จุดเท่านั้น / กรณีที่ลูกค้านำเครื่องจักรกลการเกษตรฯ หมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์เดียวกันเข้ารับบริการในกิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิสเดย์มากกว่า 1 จุด จะไม่สามารถเข้าร่วมเงื่อนไขฟรีค่าแรงช่างบริการงานซ่อม และลูกค้าจะต้องชำระค่าแรงช่างบริการงานซ่อมให้แก่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในอัตราปกติ / สอบถามรายละเอียดรายการงานซ่อมที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า หรือสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร 1747 l รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าน้ำมันสูงสุด 15% – แทรกเตอร์คูโบต้า รับส่วนลดอะไหล่ 10% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่า 1,000-2,999 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือ รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่รวมมูลค่า 5,000 บาทต่อคัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) ทั้งนี้มูลค่ารวมดังกล่าวไม่รวมการซื้อตีนตะขาบ รถดำนาเดินตามคูโบต้า รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่า 0-9,999 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) รถดำนานั่งขับคูโบต้า รับส่วนลดอะไหล่ 10% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่า 1,000-2,999 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) หรือ รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) รถขุดขนาดเล็กคูโบต้า รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมันรวมมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม 7%) และ เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า และรถไถเดินตามตราช้าง รับส่วนลดอะไหล่ 15% เมื่อซื้ออะไหล่และน้ำมัน เพื่อใช้สำหรับงานซ่อม โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ สงวนสิทธิ์เงื่อนไขนี้เฉพาะภายในงานคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ เท่านั้น / สิทธิ์ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าน้ำมันสูงสุด 15% ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์ต่อหมายเลขรถ m สอบถามวัน-เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ ได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า หรือสายด่วนบริการ 1747