เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

คูโบต้า ร่วมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5

คูโบต้า ร่วมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5 ที่มหาสารคาม

สยามคูโบต้า ร่วมสนับสนุนให้ความรู้เกษตรกรใน “วันรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร” พร้อมสาธิตการจัดการใบอ้อยและตัดอ้อยสดด้วยนวัตกรรมการเกษตรของคูโบต้าในขั้นตอนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การจัดการใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ด้วยเครื่องสางใบอ้อย รุ่น SLR110H การตัดอ้อยสด ด้วยเครื่องตัดอ้อย รุ่น SCR100 และการจัดการใบอ้อย ด้วยเครื่องอัดฟาง รุ่น HB135 เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ ณ ไร่อ้อยหน้าโรงงานน้ำตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม