เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

คูโบต้าร่วมงานเกษตรอัจฉริยะแปลงใหญ่ที จ.สุพรรณบุรี

คูโบต้าร่วมงานเกษตรอัจฉริยะแปลงใหญ่ที จ.สุพรรณบุรี

นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับบริเวณบูธจัดแสดงนิทรรศการ

ภายในงานยังได้สาธิตการดำนาด้วยรถดำนาคูโบต้าแบบนั่งขับ 6 แถว รุ่น SPV-6CMD และเครื่องหยอดข้าวตราช้าง 10 แถว รุ่น DS10 ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมการควบคุมนำร่องการเคลื่อนที่ด้วยระบบ GPS ร่วมกับการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติหรือ auto steering เพื่อช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่แปลงปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดเมล็ดพันธุ์เหลือเพียง 8 กก./ไร่ และสามารถลดต้นทุนได้ถึง 500 บาท/ ไร่ (เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมคือการทำนาหว่าน ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 30 กก./ไร่)