เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนการทดลองขับ

Test Drive

ขั้นตอนการลงทะเบียนการทดลองขับ

1
2
3
กลับ

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

ระบุที่อยู่


เลือกบริการที่ท่านสนใจ*


คำรับรอง

ท่านได้อ่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง เพื่อเสนอสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษ และการทำการตลาดแบบตรงแก่ท่าน พร้อมทั้งทราบดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ หรือ บุคคลใด ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว เพิ่มเติม
ส่งข้อมูล

รุ่นที่คุณเลือก

แทรกเตอร์ รุ่นเอ็ม

M9808