เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

วิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัย💚

วิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัย💚

วิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัย💚

เพราะคูโบต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับ 1💚
✨วันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัยให้เพื่อน ๆ กัน
จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย👇

ข้อที่ 1.

🔸สตาร์ทเครื่องยนต์บนที่นั่งคนขับเท่านั้น ห้ามยืนอยู่บนพื้นหรือข้างตัวรถขณะสตาร์ทเครื่องยนต์

ข้อที่ 2.

🔸เช็กคันเกียร์ทั้งหมดอยู่ในต้องว่าง แผงปักดำอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด  ล็อกเบรกทุกครั้ง บีบแตรเตือนและสังเกตรอบข้าง ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์

ข้อที่ 3.

🔸ก่อนลุกออกจากที่นั่ง หรือเมื่อต้องการดับเครื่องยนต์ ปลดคันเกียร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งว่าง วางแผงปักดำลง ล็อกเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกทุกครั้ง
🔸 ขณะขนเติมกล้าบนรถดำนา คันเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่างและล็อกเบรกทุกครั้ง เพื่อป้องกัน รถเคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อที่ 4.
🔸การขึ้นลงรถบรรทุกหรือทางลาดชันให้
ถอยหลังขึ้นและใช้เกียร์ต่ำเท่านั้น
🔸ควรขับถอยหลังขึ้นแปลงนาอย่างช้า ๆ
🔸ขณะใช้แผ่นบันไดให้ตรวจเช็กดูว่า แผ่นบันไดลาดปูไว้ เรียบร้อยดีหรือไม่

ข้อที่ 5.

🔸ขณะเลี้ยวรถ ควรลดความเร็วลงให้เหมาะสมกับการเลี้ยว
🔸เมื่อคิดว่าล้อหลังติด (เลี้ยวไม่พ้น) ให้ขับถอยหลังไปที่เดิมก่อน

ข้อที่ 6.

🔸เมื่อต้องลุกออกจากที่นั่งเพื่อตรวจเช็ก และทำความสะอาดรถให้ดับเครื่องยนต์ ล็อกเบรกมือ และดึงกุญแจออดเสมอ
🔸ในขณะขึ้นลงจากตัวรถควรหันหลังลง
🔸ขณะตรวจเช็กส้อมปักนา ให้ล็อกชุดแผงกล้าเพื่อไม่ให้แผงกล้าตกลงด้านล่าง
🔸 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก เมื่อมีการปรับตั้งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากชิ้นส่วนทำงาน อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ข้อที่ 7.

🔸กรณีขึ้นจากแปลงนาไม่ควรยืนด้านหน้าตัวรถเพื่อถ่วงน้ำหนักเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุตกจากรถดำนาทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
🔸 ห้ามมีผู้โดยสารนั่งเดินทางไปกับรถดำนา
เพื่อป้องกันการกระเด็นหรือตกลงจากรถ

ข้อที่ 8.

🔸 ปรับคันล็อกไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งล็อกทุกครั้ง เพื่อป้องกันชุดแผงปักดำตกลงพื้น

ข้อที่ 9.

🔸 ห้ามจอดรถหรือหยุดรถขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในโหมด E-stop ในบริเวณพื้นที่ลาดเอียง เพราะล้ออาจหมุนฟรี และทำให้ไม่สามารถควบคุมรถดำนาได้

 

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #รถดำนา #KubotaSafetyFirst