เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

ข้อควรที่ควรปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด💚

ข้อควรที่ควรปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด💚

ข้อควรที่ควรปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด💚

ปลอดภัยไว้ก่อน คูโบต้าสอนไว้💚
📢วันนี้ แอดจะมาบอกข้อควรที่ควรปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด ให้พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวเกษตรกรกัน
ซึ่งจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ🧐

1.ในการประกอบควรมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 คน เพื่อความปลอดภัย หากมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ทำงานอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด และต้องให้สัญญาณซึ่งกันและกันเสมอ

 

2. ห้ามประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วง เมื่อเครื่องจักรกำลังทำงาน ให้ล็อกเบรก ดับเครื่องยนต์แล้วลงมาประกอบเท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ


3. ห้ามยืนระหว่างล้อแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขณะทำการถอยแทรกเตอร์ต่อเข้ากับอุปกรณ์


4. เมื่อใช้ในการเดินทางกรณีมีอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ยกอุปกรณ์ต่อพ่วงขึ้นให้สุด และอย่าลืมล็อกอุปกรณ์ เพื่อป้องกันชิ้นส่วนเสียหาย


5. ให้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ตามค่าที่กำหนดในแต่ละรุ่นเท่านั้น โดยดูจากสติ๊กเกอร์ที่ติดไปกับสินค้า

📌ข้อแนะนำเพิ่มเติม📌
🔸ก่อนประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วง จอดแทรกเตอร์บนพื้นราบ และปิดการทำงาน PTO ล็อกเบรก ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออกทุกครั้ง
🔸การตั้งค่าสินค้าในแต่ละรุ่นแตกต่างกันโปรดศึกษาจากคู่มือ

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต