เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

คูโบต้าจัดโปรใหญ่ แรงที่สุดของปี🥳

คูโบต้าจัดโปรใหญ่ แรงที่สุดของปี🥳

คูโบต้าจัดโปรใหญ่ แรงที่สุดของปี🥳

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

คูโบต้าจัดโปรใหญ่ แรงที่สุดของปี🥳🚜
ซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าทุกรุ่น วันนี้….ลดจัดใหญ่ ให้จัดเต็มกันไปเลย🎉🎊

🎁ลดเงินดาวน์ ช่วยเหลือเงินดาวน์สูงสุด 80,000 บาท*

🎁ลดต้นทุน รับบัตรเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 3,000 บาท

🎁ลดค่าใช้จ่าย รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 2,000 บาท

🗓ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

📌เงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายช่วยเหลือเงินดาวน์ 80,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น M108S ผ่านบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น / รายการส่งเสริมการขายช่วยเหลือเงินดาวน์ดังกล่าว จะนำไปเป็นส่วนลดเงินดาวน์ จากยอดเงินดาวน์ปกติที่ลูกค้าจะดาวน์แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น M108S โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจ่ายให้ลูกค้าผ่านบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด โดยชำระเต็มจำนวนในครั้งเดียว / กรณีลูกค้าซื้อเงินสดหรือผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่น จะได้รับส่วนลดราคาสินค้าตามมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะถือเป็นส่วนลดราคาสินค้า ณ วันซื้อขาย
2. รายการส่งเสริมการขายรับฟรีบัตรน้ำมัน 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 2,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าทุกรุ่น ทุกรูปแบบการชำระเงิน
2.1 แถมฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจัดส่งบัตรน้ำมันให้แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ KADS ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า, บัตรน้ำมันสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2566 โดยแสดงบัตรเพื่อเติมน้ำมันทุกประเภทได้ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.2 รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท โดยลูกค้าจะต้องนำสำเนาสมุดธนาคาร (Book Bank) มาแสดงต่อร้านผู้แทนจำหน่าย ณ วันที่ซื้อสินค้า, กรณีที่ลูกค้าไม่มีสำเนาสมุดธนาคาร (Book Bank) มาแสดง สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา พี่ น้อง บุตร และธิดา ได้ โดยเซ็นยินยอมในหนังสือมอบอำนาจ และผู้ที่รับสิทธิ์แทนจะต้องนำสำเนาสมุดธนาคาร (Book Bank) มาแสดงต่อร้านผู้แทนจำหน่าย ณ วันที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ หรือนำจ่ายเช็คเงินสดให้กับลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่าน หรือ KUBOTA CONNECT โทร 02-029-1747

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต