เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวและกิจกรรมที่แนะนำ

สยามคูโบต้า คว้ารางวัลชนะเลิศ ASIA MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2022 ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0)

สยามคูโบต้า คว้ารางวัลชนะเลิศ ASIA MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2022 ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0)

สยามคูโบต้า คว้ารางวัลชนะเลิศ
ASIA MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2022
ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0)

 

     สยามคูโบต้า นำโดย คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Marketing Excellence Award ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) ระดับอาเซียน จากเวที ASIA MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2022 ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย หรือ AMF จากสมาชิก 18 ประเทศ  โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนด้านการตลาด และนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม