ข้อมูลองค์กร

เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย
ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน


ความเป็นมาของบริษัท


บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ SCG (เอสซีจี)
โดยในอดีตมีประวัติก่อตั้งบริษัทฯ ที่ยาวนานดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


4 หัวใจหลักของธุรกิจ


สินค้า

มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ ภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง”สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยรวมทั้ง อำนวยความสะดวกทางด้านการเงินให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้สามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และมีทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลาย ปัจจุบันมีสำนักงานสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย

ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สยามคูโบต้าจึงมุ่งพัฒนาเครือข่าย การจำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และครอบคลุม โดยในปัจจุบันมีร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และสาขา มากกว่า 350 แห่ง เพื่อให้งานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ
มุ่งขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า อินเดีย และเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัทและสำนักงานประจำประเทศเพื่อพัฒนาตลาด บริการหลังการขาย และสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้งส่งออกสินค้าไปจำหน่ายประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือบริการหลังการขาย

ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า
มุ่งพัฒนาทักษะช่างทุกระดับให้มีความรู้ความชำนาญ เพื่อพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า สยามคูโบต้า จึงจัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยหลักสูตรการสอนในระดับต้นถึงระดับสูงที่ได้มาตรฐานจากคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

ศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า
ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้าและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 พร้อมให้บริการสายด่วนบริการ 1747 เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลสินค้า รับแจ้งงานบริการ และให้คำปรึกษาปัญหาในการใช้งาน รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งออกให้บริการถึงสถานที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วฉับไวมาตรฐานสู่ความเป็นผู้นำในเอเซีย  • การวิจัยและพัฒนา

    สยามคูโบต้ามุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกภาคการเกษตร ทั้งยังผ่านการทดสอบการใช้งานในพื้นที่จริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร

  • กระบวนการผลิต

    สยามคูโบต้าได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้ตราสินค้า "คูโบต้า" และ "ตราช้าง" ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม อุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ อุปกรณ์บำรุงรักษา และคูโบต้า แม็กซ์

  • การประกันคุณภาพ

    เพื่อความมั่นใจในสินค้าและบริการ สยามคูโบต้าจึงรับประกันคุณภาพสินค้า โดยให้บริการตรวจเช็คและ ซ่อมบำรุงสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมสินค้าที่พ้นระยะรับประกัน ในราคายุติธรรม ที่สำคัญสินค้าทุกชิ้นจากสยามคูโบต้าเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับสากล

Top