หลากหลายรุ่น.. ตอบโจทย์
การทำงานของมืออาชีพ

รถขุดคูโบต้า : รถขุดขนาดเล็ก ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย รถขุดคูโบต้าทุกคันได้รับการพัฒนา ออกแบบและผลิตจาก
คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีตั้งแต่ขนาด 1.7 ตัน , 3 ตัน , 5 ตัน และ 8 ตัน เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย

ขนาด น้อยกว่า 3 ตัน ขนาด 3 ตัน ขนาด 5 ตัน ขนาด 8 ตัน

* ยอดขายอันดับ 1 โดยอ้างอิงจากข้อมูลยอดขายรถขุดคูโบต้า ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค 2564 อ้างอิงจากข้อมูลสถิติรถขุดใหม่ขนาดเล็ก (ตั้งแต่ 1-6 ตัน)
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก (ทั่วประเทศไทย)

วิดีโอ รถขุดคูโบต้า

รวมวิดีโอรถขุดคูโบต้า จัดเต็มทั้งการใช้งาน เจาะลึกจุดเด่น
และเทคนิคการดูแลรถขุดคูโบต้า ครบจบที่เดียว

เจาะลึกจุดเด่นรถขุดคูโบต้า / รถตักล้อยาง
Youtube Play list

ใหม่! รถขุดคูโบต้าขนาด 3 ตัน "ตอบสนองการทำงานที่เหนือกว่า"

11 วิดีโอ

เจาะลึกจุดเด่นรถขุดคูโบต้า / รถตักล้อยาง

ซีรีย์รถขุดคูโบต้า
จากผู้ใช้งานตัวจริง
Youtube Play list

ตอบโจทย์ทุกงาน ทั้งงานสวน และงานก่อสร้าง

17 วิดีโอ

ซีรีย์รถขุดคูโบต้า จากผู้ใช้งานตัวจริง

รถขุดคูโบต้า ก่อร่าง สร้างตัว
Youtube Play list

สร้างรากฐานธุรกิจ กับ รถขุดคูโบต้า

2 วิดีโอ

รถขุดคูโบต้า ก่อร่าง สร้างตัว
รถขุดคูโบต้า
กับงานไม้ยางพารา
Youtube Play list

รถขุดคูโบต้า รุ่น KX91-3SX กับงานคีบไม้ยาง

5 วิดีโอ

รถขุดคูโบต้ากับงานไม้ยางพารา
รถขุดคูโบต้า
กับงานสวนผลไม้
Youtube Play list

รถขุดคูโบต้า รุ่น U15-6 กับงานปรับพื้นที่
ปลูกทุเรียน

6 วิดีโอ

รถขุดคูโบต้า กับงานสวนผลไม้
รถขุดคูโบต้า กับงานขุดบ่อ
Youtube Play list

เทคนิค และขั้นตอนการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร

1 วิดีโอ

รถขุดคูโบต้า กับงานขุดบ่อ
รถขุดคูโบต้า กับงานก่อสร้าง
Youtube Play list

รถขุดคูโบต้า รุ่น U15-3 กับงานปรับปรุง
รางรถไฟ

13 วิดีโอ

รถขุดคูโบต้า กับงานก่อสร้าง
รถตักล้อยางคูโบต้า R430M
Youtube Play list

ใหม่!! รถตักล้อยางคูโบต้า R430M "คล่องตัวรอบด้าน สู้งานแบบมืออาชีพ"

2 วิดีโอ

รถตักล้อยางคูโบต้า R430M

รวมภาพการทำงาน
ของรถขุดคูโบต้า และ
รถตักล้อยางคูโบต้า

รวมรูปภาพการทำงาน
โดยรถขุดคูโบต้า และ รถตักล้อยางคูโบต้า
ครอบคลุมทั้งงานก่อสร้าง และ งานเกษตรกรรม

รูปการทำงานสินค้ารถตักล้อยาง
42 ภาพ

รูปการทำงานสินค้ารถตักล้อยาง

รถตักล้อยางหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ยกขนย้าย ตักหิน ตักทราย งานร้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึง
เกษตรกรสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม ลานมัน ลานปาล์ม
งานยก ขนย้าย ตักดิน และตักปุ๋ย

รถขุดติดอุปกรณ์ต่อพ่วง
4 ภาพ

รถขุดติดอุปกรณ์ต่อพ่วง

รถขุดคูโบต้าสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายประเภท รองรับการทำงานรถขุดที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน

KIS
17 ภาพ

งานวางท่อ ขุดร่อง

งานวางท่อ ขุดร่อง ถือเป็นงานระบบที่เป็นส่วนสำคัญในงาน
โดยรถขุดคูโบต้าเข้ามามีบทบาทในการขุดหลุมเพื่อวาง
ถังบำบัดน้ำเสีย รวมถึงวางท่อประปา และท่อน้ำทิ้งต่างๆ

งานปรับพื้นที่
33 ภาพ

งานปรับพื้นที่

รถขุดคูโบต้าเหมาะสำหรับงานสมบุกสมบัน จึงสามารถนำมาใช้
ในการขุดถอนตอไม้ ตักวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ก่อสร้างและปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

งานตักและงานยก
4 ภาพ

งานตักและงานยก

รถขุดคูโบต้าออกแบบให้มีช่วงการตักและกำลังการยกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นงานตักดิน ตักทราย รวมทั้งงานยกท่อประปา
เพื่องานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง
8 ภาพ

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง เป็นงานหลักเพื่อรองรับน้ำหนัก
ของอาคาร ซึ่งรถขุดคูโบต้าเหมาะกับการเข้าไปขุดหลุมตอม่อ
ฟุตติ้งเพื่อเทปูน หล่อเสาอาคารหรือบ้าน

งานแต่งขอบสระ ขุดคลองใส้ไก่ ขุดบ่อขนาดเล็ก
21 ภาพ

งานแต่งขอบสระ ขุดคลองใส้ไก่ ขุดบ่อขนาดเล็ก

รถขุดคูโบต้าสามารถขุดบ่อได้ลึกถึง 3-4 เมตร มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และกักเก็บน้ำฝน เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง

งานเกษตร ปั้นโคกทุเรียน
6 ภาพ

งานเกษตร ปั้นโคกทุเรียน

การใช้รถขุดในงานสวนทุเรียน เพื่อการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการปลูกทุเรียน ขุดวางรากไม้เก่าออกจากแปลง รวมถึงวางระบบน้ำ และขุดหลุมปลูก

งานเกษตร คีบไม้ยางพารา
9 ภาพ

งานเกษตร คีบไม้ยางพารา

การใช้รถขุดในพื้นที่สวนยางพารา ในการขุดปรับพื้นที่
ขุดทำร่องน้ำ รวมถึงใช้ในการคีบไม้ยางพารา

รูปการทำงานสินค้ารถตักล้อยาง
42 ภาพ

รูปการทำงานสินค้ารถตักล้อยาง

รถตักล้อยางหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ยกขนย้าย ตักหิน ตักทราย งานร้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึง
เกษตรกรสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม ลานมัน ลานปาล์ม
งานยก ขนย้าย ตักดิน และตักปุ๋ย

รถขุดติดอุปกรณ์ต่อพ่วง
4 ภาพ

รถขุดติดอุปกรณ์ต่อพ่วง

รถขุดคูโบต้าสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายประเภท รองรับการทำงานรถขุดที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน

KIS
17 ภาพ

งานวางท่อ ขุดร่อง

งานวางท่อ ขุดร่อง ถือเป็นงานระบบที่เป็นส่วนสำคัญในงาน
โดยรถขุดคูโบต้าเข้ามามีบทบาทในการขุดหลุมเพื่อวาง
ถังบำบัดน้ำเสีย รวมถึงวางท่อประปา และท่อน้ำทิ้งต่างๆ

งานปรับพื้นที่
33 ภาพ

งานปรับพื้นที่

รถขุดคูโบต้าเหมาะสำหรับงานสมบุกสมบัน จึงสามารถนำมาใช้
ในการขุดถอนตอไม้ ตักวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ก่อสร้างและปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

งานตักและงานยก
4 ภาพ

งานตักและงานยก

รถขุดคูโบต้าออกแบบให้มีช่วงการตักและกำลังการยกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นงานตักดิน ตักทราย รวมทั้งงานยกท่อประปา
เพื่องานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง
8 ภาพ

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง

งานขุดวางรากฐานฟุตติ้ง เป็นงานหลักเพื่อรองรับน้ำหนัก
ของอาคาร ซึ่งรถขุดคูโบต้าเหมาะกับการเข้าไปขุดหลุมตอม่อ
ฟุตติ้งเพื่อเทปูน หล่อเสาอาคารหรือบ้าน

งานแต่งขอบสระ ขุดคลองใส้ไก่ ขุดบ่อขนาดเล็ก
21 ภาพ

งานแต่งขอบสระ ขุดคลองใส้ไก่ ขุดบ่อขนาดเล็ก

รถขุดคูโบต้าสามารถขุดบ่อได้ลึกถึง 3-4 เมตร มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และกักเก็บน้ำฝน เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง

งานเกษตร ปั้นโคกทุเรียน
6 ภาพ

งานเกษตร ปั้นโคกทุเรียน

การใช้รถขุดในงานสวนทุเรียน เพื่อการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการปลูกทุเรียน ขุดวางรากไม้เก่าออกจากแปลง รวมถึงวางระบบน้ำ และขุดหลุมปลูก

งานเกษตร คีบไม้ยางพารา
9 ภาพ

งานเกษตร คีบไม้ยางพารา

การใช้รถขุดในพื้นที่สวนยางพารา ในการขุดปรับพื้นที่
ขุดทำร่องน้ำ รวมถึงใช้ในการคีบไม้ยางพารา

* ยอดขายอันดับ 1 โดยอ้างอิงจากข้อมูลยอดขายรถขุดคูโบต้า ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค 2564 อ้างอิงจากข้อมูลสถิติรถขุดใหม่ขนาดเล็ก (ตั้งแต่ 1-6 ตัน)
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก (ทั่วประเทศไทย)

ข้อมูลจำเพาะ รถขุดคูโบต้า

เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของรถขุดคูโบต้า เพื่อให้คุณเลือกรถขุดคูโบต้าที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

U55-6S

ห้องโดยสาร

แบบเปิดโล่ง

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

5,395

แรงม้า HP (KW)

47.60 (35.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,960

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

3,630

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

6,100

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

5,665

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,830

ระยะเทสูงสุด

4,005

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

5

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.172

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

700

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

6

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB05

ราคา ฿1,590,000
U55-6S (AC)

ห้องโดยสาร

แบบปรับอากาศ

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

5,485

แรงม้า HP (KW)

47.60 (35.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,960

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

3,630

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

6,100

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

5,665

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,830

ระยะเทสูงสุด

4,005

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

5

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.172

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

700

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

6

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB05

ราคา ฿1,789,000
U17

ห้องโดยสาร

แบบเปิดโล่ง

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

-

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

1,725

แรงม้า HP (KW)

16.00

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,240

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

2,310

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

3,840

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

3,540

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

-

ระยะเทสูงสุด

2,440

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

3

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.04

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

400

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

25

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะไฮดรอลิก EHB02

ราคา ฿780,000
KX033

ห้องโดยสาร

แบบเปิดโล่ง

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

3,295

แรงม้า HP (KW)

27.05 (20.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,545

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

3,110

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

5,100

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

4,970

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,850

ระยะเทสูงสุด

3,550

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

4

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.11

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

500

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

9

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB03 / หัวเจาะสว่าน รุ่น AT3500 / ข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ รุ่น RHQ704 / หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB02, EHB03, EHB05

ราคา ฿1,203,000
KX033 (Ac)

ห้องโดยสาร

แบบปรับอากาศ

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

3,350

แรงม้า HP (KW)

27.5 (20.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,545

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

3,110

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

5,100

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

4,970

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,850

ระยะเทสูงสุด

3,550

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

4

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.11

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

500

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

9

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB03 / หัวเจาะสว่าน รุ่น AT3500

ราคา ฿1,403,000
U36

ห้องโดยสาร

แบบเปิดโล่ง

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

3,595

แรงม้า HP (KW)

27.5 (20.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,545

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

2,915

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

5,110

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

4,835

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,625

ระยะเทสูงสุด

3,410

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

4

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.11

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

500

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

9

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะสว่าน รุ่น AT3500 / ข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ รุ่น RHQ704 / หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB02, EHB03, EHB05

ราคา ฿1,228,000
U36 (Ac)

ห้องโดยสาร

แบบปรับอากาศ

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

มี

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

3,630

แรงม้า HP (KW)

27.5 (20.5)

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

1,545

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

2,915

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

5,110

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

4,835

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

2,625

ระยะเทสูงสุด

3,410

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

4

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.11

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

500

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

9

อุปกรณ์ต่อพ่วง

หัวเจาะสว่าน รุ่น AT3500 / ข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ รุ่น RHQ704 / หัวเจาะไฮดรอลิก รุ่น EHB02, EHB03, EHB05

ราคา ฿1,428,000
KX080

ห้องโดยสาร

แบบปรับอากาศ

ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

-

น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม)

8,170

แรงม้า HP (KW)

65

ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร)

2,200

ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร)

4,290

ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร)

6,850

ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร)

7,040

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

-

ระยะเทสูงสุด

4,980

จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก)

5

ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร)

0.278

ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร)

750

จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก)

4

อุปกรณ์ต่อพ่วง

-

ราคา ฿2,427,000

บริการหลังการขาย

ที่พร้อมบริการดูแลรถขุดของคุณให้อยู่ในสภาพดีพร้อม เพื่อทุกรูปแบบการทำงานของคุณ

รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 3,000 ชม.

รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 3,000 ชม.

รถขุดคูโบต้ารับประกันคุณภาพให้ถึง 2 ปี หรือ 3,000 ชม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็กรถขุดตามระยะการใช้งานจากช่างผู้ชำนาญ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน

โครงการ 9 แคร์

โครงการ 9 แคร์

บริการตรวจเช็กฟรี 9 ครั้ง ภายใน 2 ปี นับจากวันที่มอบรถ (ฟรี! ค่าแรงตรวจเช็กและค่าเดินทางช่างบริการ)

คูโบต้า เซอร์วิส แคร์

คูโบต้า เซอร์วิส แคร์

ดูแลรถที่พ้นระยะประกันด้วยบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้าพร้อมที่ผู้แทนจำหน่ายทั้ง 72 ศูนย์ทั่วประเทศ
หรือสั่งซื้ออะไหล่แท้คูโบต้าออนไลน์ผ่าน Kubota store

บัตร VIP รับส่วนลดอะไหล้ 20% นาน 2 ปี

บัตร VIP รับส่วนลดอะไหล้ 20% นาน 2 ปี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถขุดคูโบต้า
- ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 20% ในปีที่ 1 และปีที่ 2
- ได้รับของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ

สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747

สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการตั้งแต่ 7.00-19.00 น. ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
และผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ