ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง 45 ปีคูโบต้า 45 ปีแห่งความสุข

 

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เซอร์ไพรส์​

คูโบต้าเปิดประสบการณ์เซอร์ไพรส์ แจกบัตรของขวัญรวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท!​

 

กติกา

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน https://www.siamkubota.co.th/en/registerform/activity45th/ จากนั้นเข้ามายืนยันตนเองใต้โพสต์ไลฟ์กิจกรรม 45 ปีคูโบต้า 45 ปีแห่งความสุขที่ Facebook page: Siam Kubota ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น.​ในช่วงเวลาที่พิธีกรให้สัญญาณโดยพูดชื่อกิจกรรม “เปิดประสบการณ์เซอร์ไพรส์” ให้พิมพ์ เลขที่ได้รับจากการลงทะเบียนออนไลน์สำเร็จ พร้อม #ร่วมกิจกรรม45ปึคูโบต้า45ปีแห่งความสุข ผ่านช่องคอมเม้นในไลฟ์​ ผู้ที่ทำสำเร็จ 20 ท่านแรกมีสิทธิ์รับรางวัล “คูปองแทนเงินสดร้านค้าชั้นนำ มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท” โดยยึดตามการแสดงผลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทีมงาน Siam Kubota และคำตัดสินของทีมงาน Siam Kubota ถือเป็นที่สิ้นสุด​

 

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนใต้โพสต์ไลฟ์กิจกรรม 45 ปีคูโบต้า 45 ปีแห่งความสุข และจะต้องมีชื่อลงทะเบียนผ่าน https://www.siamkubota.co.th/en/registerform/activity45th/​ แล้วเท่านั้น​

 

มิเช่นนั้นจะถือว่าผิดกติกา โดยพิจารณาให้รางวัลในลำดับถัดไป​

 1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม:
  • ระยะเวลาในการลงทะเบียนผ่าน https://www.siamkubota.co.th/en/registerform/activity45th/ คือ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 00 น. และปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.​
  • ระยะเวลากิจกรรม 45 ปี คูโบต้า 45 ปีแห่งความสุข วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา00-14.30 น.​
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ทาง Facebook  Siam Kubota
 3. ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ในแบบฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าผ่านที่ให้ไว้ในการประกาศผลทางเพจ Facebook : Siam Kubota ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. พร้อมแจ้งรายละเอียด คือ ชื่อ Facebook ที่โพสต์ร่วมกิจกรรมใต้ไลฟ์, เลขลำดับที่ได้จากการลงทะเบียนผ่าน website สำเร็จ, ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
  * ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา
 5. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 20 รางวัล คือ คูปองแทนเงินสดร้านค้าชั้นนำ มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท​
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม
 7. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากประกาศผล
  ** ในกรณี บริษัทฯ ได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามรายละเอียดที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้ง ได้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้หมดหน้าที่แล้วรวมทั้งในกรณีไม่มีผู้รับของและพัสดุตีกลับ ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ไม่ส่งของรางวัลให้ใหม่
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของชื่อ และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 9. สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ​
 11. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Facebook page : SIAM KUBOTA หรือ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ในงาน 45 ปีคูโบต้า 45 ปีแห่งความสุข
เพื่อมีสิทธิรับของรางวัลจากกิจกรรมสุดพิเศษจากคูโบต้า

Step 1 of 2
ลงทะเบียน ลงทะเบียน