โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน

24 April 2019

โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา  ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน เกิดจากความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการทำนาข้าวแบบปลอดการเผาด้วยเครื่องจักรกลแบบครบวงจร

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีสาเหตุจากหลายๆ ด้านก็ตาม แต่ในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ตระหนักดีว่าสถานการณ์นี้เป็นปัญหาระดับชาติที่องค์กรเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน สยามคูโบต้าจึงได้เริ่มเดินหน้าโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน “ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน”  โดยสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าในขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ เกษตรครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และสำคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยว เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการนาข้าวอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แปลงนา และเป็นการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวเหลือทิ้งให้เป็นรายได้เสริม

ภายในงานมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ แปลงนาสาธิต ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3