ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเกษตรของจริงกับคูโบต้า

  • 1

    ข้อมูลส่วนตัว

  • 2

    ลงทะเบียนรับสิทธิ์

เงื่อนไขการลงทะเบียน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านได้อ่านทำความเข้าใจ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวกรณีที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท) พร้อมทั้งทราบดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายดังกล่าว และท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อแจ้งผลการลงทะเบียน นัดหมาย และส่งข่าวสารเกี่ยวกับคูโบต้าฟาร์มแก่ท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือ บุคคลใด ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว