ประวัติบริษัทฯ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ SCG (เอสซีจี)
โดยในอดีตมีประวัติก่อตั้งบริษัทฯ ที่ยาวนานดังนี้

2521 | ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด

28 กรกฎาคม 2521 ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง” ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี


2536 | เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด”

17 พฤศจิกายน 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด”


2550 | ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด

21 กันยายน 2550 ก่อตั้ง “บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด” ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุลี


2553 | เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2 สิงหาคม 2553 ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด เป็น “บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด”


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
สยามคูโบต้า ตั้งเป้าเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องจักร กลการเกษตร และก่อสร้างในภูมิภาคตะวันออก เฉียงใต้ โดยจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของคู โบต้าในต่างประเทศ รวมถึงการเป็นผู้นำในการ ส่งมอบวิธีการจัดการด้านการเกษตร โดยยึด หลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการพัฒนา ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย
พันธกิจ
มุ่งมั่น พัฒนา และส่องมอบระบบการจัดการเกษตร กรรมแบบครบวงจรดดยคูโบต้า ด้วยการนำเสนอ การทำงานที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคนิค ด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการ จัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) อย่างต่อเนื่อง ด้วยสินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ เป็นเจ้าของได้ง่าย พร้อมทั้งนวัตกรรมด้านงานบริการ ผ่านเครื่อข่าย ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

4 หัวใจหลักของธุรกิจ

 • 1

  สินค้า

  มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ได้แก่ แทรกเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงรถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ ภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง”

 • 2

  บริการหลังการขาย

  ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า
  มุ่งพัฒนาทักษะช่างทุกระดับให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อพร้อมให้บริการ แก่ลูกค้าสยามคูโบต้าจึงจัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยหลักสูตรการสอนในระดับต้นถึงระดับสูงที่ได้มาตรฐานจากคูโบต้าคอปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

  ศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า
  ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้าและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 พร้อมให้บริการสายด่วนบริการ 1747 เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลสินค้ารับแจ้งงานบริการและให้คำปรึกษาปัญหาในการใช้งานรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งออกให้บริการถึงสถานที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วฉับไว

 • 3

  เครือข่ายผู้แทนจำหน่าย

  ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
  เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ สยามคูโบต้าจึงมุ่งพัฒนาเครือข่าย การจำหน่ายสินค้าให้มี คุณภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และครอบคลุม โดยในปัจจุบันมีร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และสาขา มากกว่า 350 แห่ง เพื่อให้งานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับทุกความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ
  มุ่งขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า อินเดีย และเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัทและสำนักงาน ประจำประเทศเพื่อพัฒนาตลาด บริการหลังการขาย และสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้งส่งออกสินค้า ไปจำหน่ายประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

 • 4

  สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

  ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ เกษตรกรไทยรวมทั้ง อำนวยความสะดวกทางด้านการเงินให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้สามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ของสยามคูโบต้า ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และมีทางเลือกในการผ่อนชำระ ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีสำนักงานสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

มาตรฐานสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

การวิจัยและพัฒนา
สยามคูโบต้ามุ่งมั่นในการวิจัย และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกภาคการเกษตร ทั้งยังผ่านการทดสอบการใช้งานในพื้นที่จริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร
กระบวนการผลิต
สยามคูโบต้าได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้ตราสินค้า "คูโบต้า" และ "ตราช้าง" ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าวรถดำนา รถขุดเครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตามอุปกรณ์ทาง การเกษตรอื่น ๆ อุปกรณ์บำรุงรักษาและคูโบต้าแม็กซ์
การประกันคุณภาพ
เพื่อความมั่นใจในสินค้าและบริการ สยามคูโบต้า จึงรับประกันคุณภาพสินค้า โดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันโดยไม่คิดมูลค่านอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมสินค้าที่พ้นระยะรับประกัน ในราคายุติธรรม ที่สำคัญสินค้า ทุกชิ้นจากสยามคูโบต้าเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับสากล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3