ของที่ระลึก

เลือกชมและเลือกซื้อ

ของที่ระลึก กับคอลเลกชั่นมากมาย
ภายใต้แบรนด์ “สยามคูโบต้า”สถานที่ที่มีจำหน่าย

ลำดับ สถานที่จำหน่าย จังหวัด
1. บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (นวนคร) ปทุมธานี
2. บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (อมตะ) ชลบุรี
3. บจก.คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) นครสวรรค์
4. หจก.ส.ธานินทร์การยนต์ สระแก้ว
5. บจก.เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์ แอนคอมไบน์ สุรินทร์
6. บจก.คูโบต้าอุดรธานี อุดรธานี
7. บจก.คูโบต้ามหาสารคาม มหาสารคาม
8. บจก.คูโบต้าอาร์ เอ็ม จี สกลนคร
9. หจก.คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ ศรีสะเกษ
10. บจก.เจริญชัยแทรกเตอร์ อุบล
11. บจก.คูโบต้าพัทลุงจักรกล พัทลุง
12. หจก.คูโบต้าเจียงหนองคาย หนองคาย
13. บจก.คูโบต้าเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
14. หจก.คูโบต้าปิติแทรกเตอร์ สกลนคร
15. บจก.คูโบต้าทั่งทอง พิจิตร
16. เจริญชัยแทรกเตอร์ (สาขากันทรลักษณ์) ศรีสะเกษ
17. เจริญชัยแทรกเตอร์ (สาขาร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด
18. เจริญชัยแทรกเตอร์ (สาขาเดชอุดม) อุบล
Top