เยี่ยมบ้านเกษตรกรต้นแบบ: ตัดแต่งกิ่งเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
23/09/2555

การปลูกมันสำปะหลัง ขั้นตอนทั่วไปที่เรารู้จักกันก็เริ่มตั้งแต่เตรียมแปลง เตรียมท่อนพันธุ์ ปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว ซึ่งก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่เรารู้จักกันดี แต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่า เราสามารถตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตได้

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรต้นแบบที่ อำเภอโนนไทย นครราชสีมา พี่นิมิต ขาวดำ เกษตรกรต้นแบบกลุ่มมันสำปะหลัง ได้แนะนำเทคนิคการตัดแต่งกิ่งมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งพี่นิมิตบอกว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงร้อยละ 20 พี่นิมิตเล่าให้ฟังว่า จากการสังเกตพบว่าหลังจากที่มันสำปะหลังอายุมากกว่า 4 เดือน ทรงพุ่มจะชิดกัน ถึงแม้จะเพิ่มระยะปลูกเป็น 1×1.2 เมตร ก็ตาม จนเกิดการบังแสงกัน จึงได้ทดลองตัดกิ่งออกบางกิ่ง โดยเลือกตัดกิ่งที่เล็กกว่าออกพอให้ใต้ทรงพุ่มโล่งขึ้น พบว่าหัวมันสำปะหลังจากแปลงที่ตัดแต่งกิ่งมีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดซึ่งให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จึงได้เริ่มทดลองเพิ่มเติมพร้อมกับทำการศึกษาเพิ่มเติมจึงพบว่า ใบด้านล่างที่รับแสงได้น้อยนอกจากจะสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้น้อยแล้วยังแย่งอาหารที่จะไปสะสมในหัวมันอีกด้วย นอกจากนี้ในครั้งที่มีเพลี้ยแป้งระบาดยังช่วยลดความเสียหายได้มากเนื่องจากแสงแดดส่องถึงด้านล่าง มีการระบายอากาศใต้ทรงพุ่มที่ดีเพลี้ยจึงไม่เข้าทำลาย กิ่งและใบที่ตัดยังช่วยคลุมหน้าดินและย่อยเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้อีกด้วย ส่วนวิธีการคือใช้มีดตัดกิ่งออกต้นละ 1-2 กิ่ง โดยเลือกตัดกิ่งที่เล็กกว่าออก และทำในช่วงอายุตั้งแต่ 4 ถึง 6 เดือน แต่พี่นิมิตแนะนำว่าควรต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของดินก่อน เพราะแปลงของพี่นิมิตเป็นดินเหนียวและทำการปรับปรุงดินจนร่วนซุยซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์จึงทำให้ต้นโตเร็ว ดังนั้นถ้าใครสนใจทำ ให้ทดลองทำในแปลงเล็กๆ ก่อนถ้าได้ผลค่อยขยายพื้นที่เพิ่ม