เทคนิคการเกษตร
การบริหารจัดการระบบการปลูกมันสำปะหลัง ลดแรงงาน ใช้เครื่องจักรกลได้เต็มประสิทธิภาพ
07/03/2556

สำหรับฉบับนี้ขอนำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการแปลงมันสำปะหลังของคุณวิทยา ตระกาล เกษตรกรต้นแบบสยามคูโบต้า จ.อุดรธานี ที่ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกมันสำปะหลังให้สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้แรงงานในครอบครัวในการบริหารจัดการแปลงมันสำปะหลังกว่า 70 ไร่ ได้อย่างสบาย (ข้าว 15 ไร่ และ ยางพารา 15 ไร่) โดยมีแทรกเตอร์ขนาด 34 แรงม้า (L3408) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบมือเป็นตัวช่วย ประกอบกับการได้ทดลองในแปลงจริงด้วยตนเองจนได้รูปแบบการปลูกมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ใช้ต้นทุนเพียง 4,000-5,000 บาทต่อไร่ และได้ผลผลิตเฉลี่ย 8 ตันต่อไร่ (6-10 ตัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) (8 ตัน*2.5 บาท/กก.=20,000 บาท- ต้นทุน 4,000 บาท= กำไร 16,000 บาทต่อไร่) โดยขอเลือกเทคนิคการจัดระบบปลูกแบบหมุนเวียนแปลง และการปรับระยะปลูก มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้