เวทีระดมความคิดระดับชาติ Agri Forum & KUBOTA Showcase 2018
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา Agri Forum ในหัวข้อพลังแห่งนวัตกรรมเกษตร
ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี


ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด หมดเขตลงทะเบียน 29 ส.ค. นี้ Top