KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง

 


          ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างต้นกล้าของชาติ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้สานต่อกิจกรรมดีๆ ในช่วงวันเด็ก อย่างโครงการ
“KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 70,000 ชุด มูลค่ากว่า 10,500,000 บาท ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี 

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ คือ การพัฒนาธุรกิจควบคู่การพัฒนาและตอบแทนสังคมผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษาและเยาวชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งโครงการปันน้ำใจให้น้องที่เราจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 นี้ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม ด้านการศึกษาและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ให้ต้นกล้าของชาติได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้สยามคูโบต้าได้ประสานขอความร่วมมือจาก สพฐ. ในการเป็นตัวแทนส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนจำนวน 5,000 ชุด ให้แก่เยาวชนที่ในพื้นที่ต่างๆ เนื่องด้วยเล็งเห็นและเชื่อมั่นในศักยภาพการส่งมอบและการคัดเลือกเยาวชนที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังได้ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 65,000 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 70,000 ชุด ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเราหวังว่าอุปกรณ์การเรียนที่มอบให้ จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับน้องๆ เยาวชนทุกคน ได้มีอุปกรณ์การเรียนใช้ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษา และมีความขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป”


Top