แทรกเตอร์คูโบต้าใหม่ 4 รุ่น

สยามคูโบต้า ส่งแทรกเตอร์น้องใหม่ 4 รุ่น
ตอบโจทย์การใช้งาน เพิ่มความสะดวก คุ้มค่า แก่เกษตรกร
 

สยามคูโบต้า ส่งแทรกเตอร์น้องใหม่เข้าสู่ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกรทั้งชาวนาและชาวไร่ 4 รุ่น ได้แก่ แทรกเตอร์ รุ่น M135X ขนาด 135 แรงม้า ซึ่งเป็นแทรกเตอร์ที่มีขนาดแรงม้าสูงที่สุดที่สยามคูโบต้าจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน  มีประสิทธิภาพโดดเด่น คือ “ไถลึก แรง ทรงพลัง” พร้อมสุดยอดเทคโนโลยีในการทำงานมากมาย และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระบบแอร์เครื่องเล่น VCD ที่จะทำให้ประสบการณ์การขับแทรกเตอร์ของเกษตรกรเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวแทรกเตอร์รุ่น บี อีก 3 รุ่น ซึ่งเป็นแทรกเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับการเป็นแทรกเตอร์ส่วนตัวคันแรกของเกษตรกร “คุ้มทั้งงานไร่ งานนา” โดยรุ่น B2440 ขนาด 24 แรงม้า เหมาะสมกับงานบำรุงรักษาไร่อ้อยทั่วไป และรองรับการใช้รถตัดอ้อย  รุ่น B2140 Narrow ขนาด 21 แรงม้า ฐานล้อแคบ เหมาะกับงานในไร่อ้อยร่องแคบ หรือ เกษตรกรผู้เริ่มปลูกอ้อย ใช้แทนแรงงานคนและรถไถเดินตาม และรุ่น B2140 เหมาะกับการใช้เตรียมดินในนาข้าวสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมส่วนตัวขนาด 20-50 ไร่ แทนการใช้แรงงานคนและการขาดแคลนแทรกเตอร์รับจ้างในพื้นที่

Top